HRM

ZONL moet 122 ex-werknemers transitievergoeding betalen

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) moet een transitievergoeding betalen aan 122 ex-werknemers huishoudelijke zorg. Het gaat in totaal om een bedrag van 1,3 miljoen euro. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald.

De zorginstelling kondigde begin 2016 aan te stoppen met het bieden van hulp in de huishouding. De tarieven waren volgens ZONL onvoldoende om de huishoudelijke verzorging rendabel te houden. Voor ruim 200 medewerkers werd ontslag aangevraagd door de Zorggroep. Volgens ZONL was transitievergoeding niet aan de orde omdat er sprake was van 'overgang van onderneming': een andere zorgaanbieder nam het personeel na 1 januari 2017 in dienst na een aanbestedingsprocedure.

Vakbond FNV was het hier niet mee eens en probeerde via de rechter alsnog een transitievergoeding af te dwingen voor de ontslagen medewerkers. Volgens FNV was er voor de werknemers recht op transitievergoeding ontstaan omdat er sprake was van opzegging door ZONL.

De kantonrechter in Zwolle ging vorig jaar niet mee in het standpunt van ZONL dat sprake was van overgang van onderneming. De kantonrechter baseerde die uitspraak op de cao VVT. Hierop tekende ZONL hoger beroep aan. Het gerechtshof heeft nu aangegeven het oordeel van de kantonrechter in Zwolle te volgen. Het Hof stelt "dat er niet in de cao staat dat de aanspraak vervalt bij 'mogelijk' baanbehoud, in welk juridisch jasje dan ook."

Teleurgesteld

Frank Kodden, bestuurder van ZONL, zegt teleurgesteld te zijn in de uitkomst van het hoger beroep. "De uitspraak gaat naar onze mening in tegen de bedoeling en achtergrond van de transitievergoeding. Dit raakt de gehele branche omdat bij wisseling van contracten na aanbesteding deze situatie zich kan herhalen. We ervaren dit als een niet goed afgehechte afspraak in de cao. We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dit onbedoelde effect in de cao onder de aandacht te blijven brengen van brancheorganisaties en beleidsmakers." ZONL laat weten aan genoemde verplichtingen te zullen voldoen.

"Dit is geweldig nieuws voor de ex-werknemers van ZONL", zegt Riek van Kampen, bestuurder bij de FNV. "Het hof heeft vandaag eindelijk een einde gemaakt aan de jarenlange onzekerheid over hun transitievergoeding. Laat dit vooral ook een signaal zijn naar andere werkgevers. Werknemers spreken van rechtvaardigheid."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Harry de Ruiter

16 maart 2018

Natuurlijk is het goed, dat er duidelijkheid komt. Deze uitkomst slaat volgens mij de verkeerde kant op. Het getuigt van oude reflexen zoals wachtgeld daar ook een van is. Als je als branche moet vernieuwen dan heeft dat als eerste met sociale vernieuwing te maken. De uitleg van deze cao- bepaling is slecht voor flexibiliteit en bemoeilijkt verantwoord werkgeverschap. Tussentijds de cao- aanpassen lijkt aan de orde: dit kan nooit de bedoeling geweest zijn!

Top