ACTUEEL

NVZ-voorzitter over kwaliteitsregistraties: 'De maat is vol'

NVZ-voorzitter over kwaliteitsregistraties: 'De maat is vol'

Lang niet alle kwaliteitsindicatoren die ziekenhuizen moeten aanleveren gaan daadwerkelijk over de kwaliteit van zorg. Volgens Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), moeten en kunnen deze in aantal dan ook fors omlaag. Minister Bruins (Medische Zorg) moet de regie nemen en het registratiesysteem op de schop nemen.

"Er zijn hele goede registraties die nuttig zijn voor de kwaliteit van zorg", erkent Van Rooy, "Maar overdaad schaadt. Vooral omdat alles via verschillende gegevensbewerkers aan tal van organisaties moet worden aangeleverd." De minister moet onderzoeken hoeveel organisaties zich nu bezig houden met het meten van de kwaliteit van zorgregistraties, die allemaal ook nog eens met een eigen systeem werken. "Er zijn er naar mijn indruk gewoon teveel, er moet echt iets veranderen."

Ook de hoeveelheid administratieve lasten is Van Rooy een doorn in het oog. De afgelopen tijd gebeurt er weliswaar van alles om de lasten terug te dringen, denk aan de schrapinitiatieven van Het Roer Moet Om en de VvAA, maar: "Ondanks alle inspanningen gaan er heel moeilijk indicatoren vanaf."

Enorme personeelstekorten

De NVZ-voorzitter is stellig: "De maat is vol". Er moet nu iets gebeuren, en wel om twee redenen. De eerste is dat ziekenhuizen te maken krijgen met "enorme personeelstekorten". Gezien de krapte op de arbeidsmarkt moet er iets gebeuren om de werkdruk van zorgprofessionals omlaag te krijgen en het werkplezier te vergroten.

Zorgprofessionals moeten primair aandacht besteden aan de patiënt en "niet eindeloos lang achter de computer zitten omdat alle systemen weer anders werken en de digitale formulieren weer op een andere manier moeten worden ingevuld", aldus Van Rooy, die ziet dat het in de omringende landen heel anders georganiseerd is. "Vergeleken met andere OESO-landen hebben we in Nederland veel meer gegevensbewerkers die met verschillende systemen werken. Gevolg: het is voor zorgprofessionals complex, frustrerend en tijdrovend".

Het tweede punt dat ze naar voren brengt, betreft de wens van ziekenhuizen om veel meer te werken met uitkomstindicatoren. Op die manier kunnen ziekenhuizen de kwaliteit van zorg verbeteren. Maar, stelt Van Rooy: "Voordat we allemaal nieuwe uitkomstindicatoren gaan opstellen, moet eerst de governance van de kwaliteitsregistraties op orde zijn. Hier ligt een taak voor de minister."

Handvatten

Van Rooy ziet graag dat de minister, samen met de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), in kaart laat brengen hoe andere landen het aantal registraties beperkt houden en hoe ze dit hebben georganiseerd. Dit onderzoek kan vervolgens handvatten leveren voor een betere governance: hoe stroomlijnen en beperken we het aantal organisaties en wie heeft daarbij een ordenende taak?

Dat er veel partijen zijn die zich bezighouden registraties, is geen geheim. Van Integraal Kankercentrum Nederland tot DICA tot allerlei kleine partijen: heel veel organisaties vragen ziekenhuizen om allerhande indicatoren aan te leveren.

Onlangs zei Edwin Brugman van de VvAA dat allerlei organisaties belang hebben bij veel regels in de zorg. Van Rooy: "De formulering is de zijne, maar er zijn wel degelijk organisaties die een commercieel belang hebben bij regels en registraties. Wat mij betreft moet de vraag centraal staan: wat draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Het belang van de patiënt en de professional moet voorop staan."

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

22 maart 2018

Het is volstrekt uit de hand gelopen met de kwaliteitsindicatoren en deze reactie is veel te laat en onder de maat.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

22 maart 2018

En Lean heeft antwoorden toch Jaap?

Want f iets bijdraagt aan de kwaliteit van zorg is onvoldoende scherp als vertrekpunt om registraties te beoordelen op zinnigheid. Want elke registratie is ooit begonnen met de intentie om iets te verbeteren.

Lean geeft handvatten: elke handeling die waarde toevoegt aan de patiënt is waarde, alle rest noem je verspilling.

Waarde is dat datgene wat de patiënt ervaart als waarde, naast wat de professional als vakmens meent te moeten bieden.

In principe is geen enkele indicator zelf van waarde, dus volgens deze definitie ‘verspilling’, en moet je proberen te vermijden.

Maar koortsvrij zijn en zwanger blijken zijn bijvoorbeeld indicatoren die patiënten ervaren als waardevolle indicator over hun gezondheidssituatie.

Elke indicator staat dus op enige afstand van de waardetoevoeging zelf.

Nu is de kunst om de indicatoren te onderscheiden, die in directe relatie staan tot de mate dat gezondheidswaarde wordt bereikt. En dan alleen maar, als het volgen van die indicator ook werkelijk bijdraagt aan het verbeteren of handhaven van die gezondheid.
Elke daarvan afgeleide indicator is al meer verspilling en dient nog harder bestreden te worden.

Kortom: identificeer de direct effectieve indicatoren op gezondheid en beperk die. Probeer alle anderen te schrappen. Zo niet, dan houdt elke indicator-eigenaar een eigen verhaal waarom de indicator toch zinnig is, maar dan niet in relatie tot de essentie: waardetoevoeging zoals beleefd door patiënt en professional.

FloPro

22 maart 2018

Beste Mauk,

Volledig mee eens dat Lean een bijdrage kan leveren aan het verminderen van het aantal indicatoren. Het is hierbij een randvoorwaarde dat alle uitvragers van indicatoren aan tafel zitten en gezamenlijk tot een eenduidige set komen, met een heldere focus (kwaliteit van zorg) en bereid zijn een deel van hun eigen uitvraag los te laten. Dit betekent dan echter ook dat alle andere uitvragen van indicatoren die niet in deze set staan buiten de deur gehouden moeten worden en dat zie ik als enorme uitdaging. Als je nu bijvoorbeeld geen nadere informatie verstrekt, zou je wel eens in de publiciteit kunnen komen als 'slecht ziekenhuis' en dat wil je natuurlijk niet, zodat er steeds weer andere gegevens naar verschillende vragers aangeleverd worden, met alle (administratieve) gevolgen van dien.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

22 maart 2018

Zeker 'ProFlo'!
Lean geeft een manier een de zinnige van de onzinnige indicatoren te onderscheiden.
Maar besluiten om ze wel of niet overboord te zetten is daarna de uitdaging!
Alleen helpt die strakke prioritering tussen indicatoren in zinnig en steeds minder zinnig om daarover het gesprek aan te gaan wel enorm en ontbreekt nu vaak. Want die prioritering is objectiveerbaar. Terwijl als iedereen gevraagd wordt de eigen indicatoren te verdedigen houdt je een Poolse landdag.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

23 maart 2018

En ja: "Het UMCG, Radboudumc en Rijnstate gaan werk maken van het verminderen van de regeldruk. In het experiment ZIRE (Zinvolle Registratie) gaan de ziekenhuizen registraties beperken tot een set zinvolle kwaliteitsindicatoren, indicatoren die bruikbaar zijn voor kwaliteitsverbeteringen en relevant zijn voor patiënten."
Dat klinkt al behoorlijk in de richting van de Lean-prioritering!

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

23 maart 2018

Het houdt niet op: Harvard-professor Robert Kaplan buigt zich op 4 april over de toekomst van zorgfinanciering. Samen met zo’n twintig praktijkexperts richt Kaplan zich op de vraag wat er nodig is om de implementatie van ketenfinanciering in Nederland te versnellen vanuit zijn Value Based Healthcare perspectief.
Wel interessant of wij daar de essentie van VBH gaan snappen, dat NIET ketenfinanciering is, maar 'waardestroomananalyse'. Als je maar een aandoening hebt, valt die toevallig gelijk met de keten die wij keten zijn gaan noemen voor die ene aandoening.
Maar met comorbiteit gaat dat al fout en vanuit het perspectief van positieve gezondheid helemaal.
Want in dat geval dien je in je waarde- (value!) definitie alle aspecten van positieve gezondheid mee te nemen én de meerdere aandoeningen. Een enkele keten voor een enkele aandoening is dan op zijn best een suboptimale benadering.

Gijs van Loef

23 maart 2018

Discussies over de uitwassen van een zorgstelsel dat fundamenteel gemankeerd is. Een grafiek kan ik hier niet posten, maar neem de moeite om een beredeneerde opvatting tot je te nemen over de oorzaak van de doorgeslagen protocollitis: www.https://gijsvanloef.nl/2018/03/23/zorg-achteruit-door-marktwerking/

Top