ACTUEEL

Zorgprofessionals overhandigen schraplijsten aan Bruins

Zorgprofessionals overhandigen schraplijsten aan Bruins

Zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen hebben lijsten opgesteld met in totaal 62 bureaucratische maatregelen die op korte termijn geschrapt kunnen worden. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft de schrapvoorstellen dinsdag in ontvangst genomen.

De lijsten zijn het resultaat van de schrapsessies die actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) en de organisatie van zorgprofessionals VvAA zijn gestart om de bureaucratische lastendruk in de zorg te verminderen. Apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen hebben tijdens deze sessies, samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders en ondersteund door het ministerie van VWS, vastgesteld welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt. Het gaat om realiseerbare plannen die direct verschil maken voor de patiënt en de zorgverlener.

"Er is hard gewerkt door professionals in de zorg", zegt Bruins. "Er liggen tientallen concrete ideeën om het werken in de zorg eenvoudiger te maken zodat de patiënt de tijd kan krijgen die ze verdient. Het is nu aan alle betrokkenen, van toezichthouder tot het ministerie en van brancheorganisatie tot zorgverzekeraar om de ideeën van papier te krijgen en in resultaten om te zetten zodat de zorgverlener en de patiënt het verschil echt merken. Zolang dat niet het geval is, is het werk niet af."

Met de overhandiging van de schrappunten doet (Ont)Regel de Zorg een oproep aan het kabinet en de sector om de 40 procent van hun tijd die zorgverleners nu gemiddeld bezig zijn met administratie, minimaal te halveren. Peter de Groof, huisarts en een van de initiatiefnemers van HRMO: "Zorgverleners zijn het beu om te werken in een systeem waarin controle op controle wordt gestapeld. Zij willen meer tijd voor de patiënt, in een klimaat dat uitgaat van gerechtvaardigd vertrouwen in plaats van georganiseerd wantrouwen."

Schraplijsten

Met de schrapvoorstellen hopen de initiatiefnemers de eerste stappen te zetten richting het verminderen van bureaucratie in de zorg. Per beroepsgroep is een schrapkaart opgesteld met daarop vijf tot tien schrappunten. Daarbij is ook aangegeven wie actie onderneemt om het schrappunt te realiseren en wanneer dit moet gebeuren.

Voor wijkverpleegkundigen geldt dat ze een streep zetten door de verplichting een cliënt elke wijziging van het zorgplan te laten ondertekenen. Als de benodigde zorg niet meer overeenkomt met het zorgplan kan de wijkverpleegkundige in overleg met de cliënt het zorgplan wijzigen. Momenteel moet de wijkverpleegkundige na het wijzigen van het zorgplan de cliënt het gewijzigde zorgplan opnieuw laten ondertekenen.

Medisch stoppen met de afvinklijstjes voor werkprocessen in het EPD. De werkprocessen zelf blijven medisch specialisten vanzelfsprekend wel uitvoeren.

Uitvoeringsverzoeken 

Huisartsen schrappen de zogeheten uitvoeringsverzoeken voor de wijkverpleging en de verzorgingshuizen. Dat zijn formulieren die zij aan wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in verzorgingshuizen verstrekken voor zowel de wettelijk bepaalde 'voorbehouden handelingen' als voor andere handelingen die door instellingen als risicovol worden beschouwd.

Apothekers willen af van ongelijke kwaliteitsmetingen van zorgverzekeraars voor de inkoop van zorg. Zorgverzekeraars hanteren momenteel verschillende contracteringsvoorwaarden waarmee zij de kwaliteit van apotheken meten. Om met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten, moeten apothekers aan alle sets van kwaliteitsindicatoren voldoen.

Patiëntendossier 

Fysiotherapeuten gaan de richtlijn voor het invullen van bepaalde velden in het patiëntendossier en de tussenmeting versimpelen. De richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 schrijft voor welke informatie over de behandeling van de patiënt fysiotherapeuten in het EPD moeten registeren. Fysiotherapeuten vinden een aantal velden van de richtlijn, waaronder de registratie van de tussenmeting, niet voor alle patiënten relevant.

Psychiaters willen het aantal effectiviteits- en patiëntervaringsindicatoren verminderen. Om te kunnen meten of de geleverde zorg aan de normen voldoet van zorgbestuurders, zorgverzekeraars, IGJ en de beroepsgroep zelf, moeten psychiaters verschillende formulieren invullen. Dat moet minder, vindt de beroepsgroep.

Bureaucratie

Minder regels en minder bureaucratie in de zorg is het doel van zorgverleners en van kabinet-Rutte III. Lang was het de vraag hoe, na jaren van noodkreten uit het veld, een einde te maken aan de volgens de VvAA onzinnige bureaucratie in de zorg. Sinds nog niet zo lang geleden wordt naar oplossingen gezocht, naar aanleiding van de inzet van Het Roer Moet Om, dat in maart 2015 de noodklok luidde over de administratie- en regeldruk in de huisartsenzorg.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

GJ van Vorst

28 maart 2018

Link naar lijst is niet correct
Deze wel
https://www.vvaa.nl/~/media/downloads/corporate%20communicatie/ontregeldezorg/schrappunten%20van%20alle%20beroepsgroepen.pdf?la=nl-nl

Leprechaun

28 maart 2018

Ja, er wordt nu naar de zorgprofessional geluisterd, maar ik lees niets over de belangen van de zorg-cliënt, de afnemer van al deze zorg waar alles mee begint en om draait.

Ik heb begrepen van zorgverleners dat de veranderen niet zo goed uitpakken voor ouderen die niet met een computer kunnen omgaan.
Zij zijn niet meer in staat om hun eigen - tot nu toe hun papieren, zorg-dossier in te zien .
Is er al over nagedacht hoe dit verlies aan zelfstandigheid voor de zorg-cliënt kan worden opgelost?

Erwin de Bruijn

28 maart 2018

Antwoord aan Leprechaun. Doordat de zorgprofessional minder tijd kwijt is aan het papierwerk heeft deze meer tijd om de zorgclient te ondersteunen in de zaken die u noemt. En dat is in feite toch het doel, meer directe zorg kunnen leveren.

Joris Meegdes

28 maart 2018

psychiaters zijn toch ook medisch specialisten?

Gijs van Loef

28 maart 2018

Nu ik de lijst van 62 bekeken heb ben ik onder de indruk! Zorgverleners werpen hun administratieve ketens af en nemen hun verantwoordelijkheid. Benieuwd hoe dit verder gaat, want zorgverzekeraars en belangenorganisaties gaan nu met de billen bloot.

Leprechaun

28 maart 2018

Erwin de Bruijn hartelijk dank voor uw antwoord. Ik zal proberen om nog wat meer zorgverleners in de praktijk te spreken, om een wat completer idee te krijgen wat er op de werkvloer afspeelt.
Mvg

Leprechaun

30 maart 2018

Erwin de Bruijn. U nogmaals dankend voor uw antwoord van 28 maart.

Ik heb met nog wat meer zorgverleners werkend binnen een service flat gesproken en zij melden mij dat het papieren dossier erg belangrijk is voor de wat oudere patiënt met weinig of geen computer ervaring.

Probeert u de situatie eens in te denken vanuit de zorg-patient zonder computer. Deze patienten zouden toch een mogelijkheid mogen hebben op "Value Based Healthcare".

Graag verwijs ik naar het Zorgvisie artikel (https://www.zorgvisie.nl/maasstad-ziekenhuis-toont-value-based-healthcare-de-praktijk/) waarin Rotterdamse reumatologen uit het Maasstad Ziekenhuis zeggen dat de patiënt zelf eigenaar van zijn dossier is en zelf kan bepalen welke informatie hij/ zij wil delen.
Hoe zou een oudere zonder computer ervaring of papierendossier deze vorm van zelfredzaamheid kunnen behouden?

Ik zie met belangstelling uw commentaar tegemoet.

Top