ACTUEEL

Inspectie legt apotheek Jacofarma aanwijzing op

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft apotheek Jacofarma B.V. in Barendrecht een aanwijzing opgelegd. In de apotheek is een groot aantal zaken met betrekking tot de getoetste norm niet in orde waardoor het risico bestaat dat medicijnen verkeer verpakt worden.

Jacofarma verpakt onder andere geneesmiddelen in medicatierollen: per patiënt en per toedieningstijdstip in rollen plastic folie. Waar Jacofarma deze werkzaamheden verricht, is zij een GDS-apotheek. GDS staat voor geautomatiseerde geneesmiddelendistributiesystemen. Voor GDS-apotheken zijn beroepsnormen vastgesteld, waar de apotheek volgens de inspectie niet aan voldoet. Daardoor bestaat onder meer het risico bestaat dat medicijnen verkeerd worden verpakt. Dit is gebleken tijdens een inspectiebezoek in februari.

Zolang Jacofarma niet aan de vereiste normen voldoet, mag de apotheek geen GDS-activiteiten verrichten. De apotheek heeft de inspectie laten weten dat de GDS-verpakactiviteiten aan een andere apotheek zijn overgedragen. Als Jacofarma niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. De andere activiteiten van apotheek Jacofarma vallen niet onder de aanwijzing.

Overvallen

Jacofarma geeft aan enigszins overvallen te zijn door het rapport over het bezoek van 16 februari van de inspectie en is verbaasd over het oordeel van de inspectie. De apotheek is het weliswaar eens met de beoordeling van de inspectie, maar vindt dat "de GDS in de praktijk wel voldoet aan de eisen uit de GDS-norm" maar dat alleen het papierwerk onder de maat is. Jacofarma stelt dat als de productie moet worden stilgelegd, de kans aanwezig is dat de klanten besluiten niet terug te keren. Ook stelt de apotheek dat als de IGJ besluit het resultaat publiekelijk bekend te maken, de kans groot is dat Jacofarma geen klanten meer zal hebben.

De inspectie is het niet eens met Jacofarma dat in de praktijk wel aan de eisen van de GDS-norm wordt voldaan maar dat het slechts gaat om het tekortschieten met betrekking tot papierwerk. "Jacofarma heeft deze stelling ook niet nader onderbouwd." Daarnaast concludeert de IGJ dat het belang van het voldoen aan de normen en het beschermen van de patiëntveiligheid "moeten prevaleren boven het financiële belang van Jacofarma".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top