Finance

Waardegedreven inkoop hartzorg wint draagvlak

Patiëntenorganisatie Harteraad is positief over de proef van de Nederlandse Hart Registratie (NHR) en zorgverzekeraar Menzis met uitkomstfinanciering. Bij Hartpatiënten Nederland heeft de aanvankelijke kritiek plaats gemaakt voor vertrouwen in de zorgvuldigheid van het proces.

De Harteraad – voorheen De Hart&Vaatgroep- verwacht dat het nieuwe inkoopmodel, waarbij de nadruk ligt op uitkomsten in plaats van het aantal behandelingen, meer kwaliteit van leven voor hartpatiënten oplevert, omdat actief gestuurd wordt op het uitblijven van complicaties en heroperaties. Harteraad vindt het positief dat de NHR en Menzis de resultaten ook openbaar willen maken zodat betrokkenen van elkaar kunnen leren teneinde de zorg voortdurend te optimaliseren. Daarnaast helpen de resultaten hartpatiënten bij het maken van de juiste keuze voor een goede behandeling. 

Zorgvuldig

Hartpatiënten Nederland heeft na de eerste kritiek overleg gevoerd met de NHR. De patiëntenvereniging was bang dat het model zou leden tot het weren van patiënten met een grote kans op complicaties. In het gesprek met de NHR is een belangrijk deel van de zorgen van Hartpatiënten Nederland weggenomen, laat de patiëntenvereniging op de eigen website weten. Hartpatiënten Nederland blijft weliswaar risico’s zien, maar de NHR heeft laten zien zorgvuldig te werk te gaan. Zo wordt in het nieuwe betalingsmodel rekening gehouden met de zorgzwaarte van de patiënt en worden hoog risico patiënten buiten het model gelaten. Bovendien wordt naar meer uitkomsten gekeken dan alleen her-operaties.

Onnodige onrust

De Harteraad liet al eerder weten het "vanzelfsprekend” ontoelaatbaar te vinden dat bepaalde categorieën patiënten worden uitgesloten vanwege hogere risico’s door slechtere gezondheid. De Hartegroep gaat er vanuit dat het risicoprofiel van bepaalde patiëntengroepen en financieringsafspraken binnen het model in balans worden gebracht, waardoor het zelfs aantrekkelijk kan zijn om ‘zware’ patiënten te blijven behandelen.

Hartpatiënten Nederland constateert dat de publiciteit bij sommige patiënten tot onnodige ongerustheid heeft geleid. Om dit in de toekomst voor te zijn wil Hartpatiënten Nederland met de NHR en Menzis in gesprek blijven over de voortgang van het nieuwe betalingsmodel.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top