ACTUEEL

Aantal klachten over zorgverzekeringen is afgenomen

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) ontving in 2017 2.246 klachten over verzekeraars. Dit waren er fors minder dan in 2016, toen het er 3.050 waren. Er waren in 2017 met name minder klachten over het persoonsgebonden budget (pgb).

Dit blijkt uit het jaarverslag over 2017 van de SKGZ.

De meeste klachten van verzekerden gaan over de vergoeding van zorgkosten, het afsluiten of opzeggen van de verzekering en over de premiebetaling. De top drie onderwerpen van klachten bleef onveranderd ten opzichte van 2016. Na medisch-specialistische zorg volgden plastische chirurgie en hulpmiddelenzorg. Bij de top drie onderwerpen van geschillen staat evenals in 2016 op drie plastische chirurgie, op twee premiezaken en op één medisch-specialistische zorg.

SKGZ-voorzitter Toon van Mierlo, die op 30 april afscheid neemt vanwege het bereiken van zijn maximale diensttermijn, ziet verbetermogelijkheden voor het huidige stelsel, maar wil niet terug naar het systeem van het ziekenfonds. "Er is winst te behalen op het terrein van de zorginkoop en het scheppen van transparantie in het productaanbod. Vanuit die optiek is er geen enkele aanleiding om terug te keren naar een soort ziekenfonds. Wie denkt dat dit goedkoper zal zijn, komt bedrogen uit."

Zorgpremie

Daarnaast is Van Mierlo bezorgd over de stijging van de zorgpremie. "De premie die aan de verzekeraar moet worden betaald, kent een natuurlijk maximum. Ga je daar overheen, dan creëer je meer wanbetalers en onverzekerden." Ook vindt hij dat collectiviteiten de marktwerking belemmeren. "Ze hebben nauwelijks toegevoegde waarde als het gaat om het verbeteren van het zorgaanbod." 

De SKGZ is door de ministers van VWS en Financiën aangewezen als geschilleninstantie voor de ziektekostenverzekeringen. Alle ziektekostenverzekeraars in Nederland zijn bij de SKGZ aangesloten. De dienstverlening van de SKGZ bestaat uit voorlichting, bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen en bindend advies door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top