HRM

Inspecties zien verbetering bij Woenselse Poort

Inspecties zien verbetering bij Woenselse Poort

Het gaat beter met tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven, waar onderzoek anderhalf jaar geleden grote tekortkomingen aan het licht bracht. Wel blijft de hoge (administratieve) werkdruk een punt van aandacht. Ook moet de zorginstelling blijven werken aan de deskundigheid van medewerkers.

De inspectiediensten voor justitie en veiligheid en voor de gezondheidszorg schrijven dat in een afsluitend rapport. De Woenselse Poort raakte in opspraak door een aantal zelfmoorden en meldingen over onder meer drugsgebruik, intimidatie, slecht toezicht en relaties tussen personeel en cliënten. Daarop werd een onderzoek ingesteld.

Maatregelen die de zorginstelling afgelopen jaar heeft doorgevoerd werpen vruchten af, melden de inspectiediensten. Het leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers is verbeterd. Daarmee is er nu zicht op "een stabiele toekomst" voor de kliniek.

De nieuwe manier waarop de organisatie wordt aangestuurd zorgt voor "meer duidelijkheid en voorspelbaarheid". Daarnaast heeft de kliniek de personele bezetting op orde gebracht, de veiligheidsmaatregelen aangescherpt en stappen gezet om het gebruik van en de handel in drugs te verminderen.

Deskundigheid

De Woenselse Poort heeft verder geïnvesteerd in meer deskundigheid en meer verbale en fysieke weerbaarheid van het personeel. Ook dat sorteert effect. Medewerkers geven aan zich minder geïntimideerd te voelen. Wel merken de inspectiediensten op dat het personeel bij moet blijven leren, met name wat betreft het herkennen van signalen dat cliënten weer de fout in dreigen te gaan.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker laat naar aanleiding van het rapport de werkdruk nader tegen het licht houden. Hij verwacht de Tweede Kamer in juni over de uitkomsten van dat onderzoek te informeren. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top