HRM

Bestuurders steken extra budget in personeel en technologie

Vrijwel alle zorgaanbieders zetten de extra middelen voor verbetering van de verpleeghuiszorg vooral in voor extra medewerkers en voor arbeidsbesparende technologie. Dit blijkt uit de publicatie 'Resultaten uit het verpleeghuis', dat brancheorganisatie ActiZ maandagavond overhandigt aan minister Hugo de Jonge (VWS).

In de publicatie vertellen bestuurders van 45 zorgorganisaties hoe zij de extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg inzetten, welke afwegingen zij daarbij maken en wat bewoners en medewerkers er in de praktijk van merken. Deze verantwoording gaat over een deel van het eerste beschikbaar gestelde budget. In 2018 gaat het landelijk om 435 miljoen euro, ruim 4 procent van het totale budget voor verpleeghuiszorg.

De bestuurders zetten het extra geld in om meer medewerkers aan te trekken, voor (bij)scholing of opleidingen. Daarnaast steken veel organisaties het extra geld in technologie. Doe kan helpen bij de invoering van het kwaliteitskader, doordat arbeidsbesparende technologie helpt om de schaarste aan arbeidskrachten op te vangen en de werkdruk van medewerkers te verminderen. Bovendien kan technologie de kwaliteit van leven van bewoners verbeteren, bijvoorbeeld door hen op een positieve manier te prikkelen en onrust weg te nemen.

Diversiteit

Weliswaar zetten veel organisaties het extra geld in voor meer personeel en technologische hulpmiddelen, uit de in interviews blijkt volgens ActiZ dat er een grote diversiteit is in de keuzes die zorgorganisaties maken bij de inzet van de extra middelen. "De wensen en behoeften van bewoners, de samenstelling van het huidige medewerkersbestand, de situatie op de plaatselijke arbeidsmarkt: al deze factoren spelen mee bij het zoeken naar oplossingen op maat die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor bewoners."

De brancheorganisatie noemt het van groot belang dat zorgorganisaties, binnen de kaders van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, zelf kunnen kiezen hoe zij het extra budget inzetten om de kwaliteit van verpleegzorg te verbeteren. "Bij de ene organisatie heeft het aantrekken van extra personeel prioriteit, terwijl bij de ander juist arbeidsbesparende technologie grote kwaliteitsslagen teweeg kan brengen", aldus Margreeth Kasper de Kroon, woordvoerder wonen en zorg van ActiZ en bestuursvoorzitter van Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Transparant

'Resultaten uit het verpleeghuis’ is opgesteld omdat zorgorganisaties open en transparant willen zijn over de uitgaven van de extra middelen en over wat de extra investeringen in de verpleeghuiszorg opleveren. In 2018 gaat er landelijk 435 miljoen euro extra naar de verpleeghuissector. Tot 2021 jaren loopt dit bedrag op tot 2,1 miljard euro. De middelen zijn nodig zodat zorgorganisaties kunnen voldoen aan de normen die gesteld worden in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in 2017 is vastgesteld.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

26 april 2018

“Meer personeel en technologische hulpmiddelen” staan blijkbaar bij bestuurders in ActiZ verband centraal in de poging om de jarenlange onderprestatie en kritiek op inhoudelijke kwaliteit op te heffen. Politieke besluitvorming op basis van een nationaal schuldgevoel gaf deze bestuurders deze kans! Ik verneem niet of de inzet van deze extra middelen ook “bewezen werkzaam” zijn. Meer “knullen en spullen” klinkt kwantitatief, terwijl de diagnose vooral kwalitatief van aard is! In een verpleeghuis hoort “verpleegd” te worden conform de huidige standaarden, toch? Ik zie dit niet terug in voornoemd bericht, waarom niet?

Top