ACTUEEL

Jan Berndsen wordt nieuwe voorzitter Mental Health Europe

Het nieuwe bestuur van Mental Health Europe (MHE) heeft Jan Berndsen gekozen tot voorzitter. De bestuurder van ggz-aanbieder Lister is voorgedragen door GGZ Nederland en volgt als voorzitter Nigel Henderson uit Schotland op.

Leden van MHE hebben recent tijdens een bijeenkomst in de Sloveense hoofdstad Ljubljana nieuwe bestuursleden gekozen. Berndsen is niet alleen herkozen voor een tweede termijn in het bestuur, maar ook door zijn medebestuursleden tot voorzitter van de organisatie. MHE zet zich in voor lobby en mensenrechten op het gebied van geestelijke gezondheid en voor het tegengaan van stigmatisering.

MHE is een Europese koepelorganisatie voor zorgaanbieders, patiënten-, cliënten- en familievertegenwoordigers en professionals in de ggz. MHE werkt vanuit Brussel. GGZ Nederland is lid van de koepelorganisatie. Kennisuitwisseling en Europese belangenbehartiging is belangrijk om geestelijke gezondheidszorg in heel Europa te verbeteren.

Ervaringsdeskundigen

Berndsen: "Aanvullend op de brede doelen van Mental Health Europe, wil ik mij de komende drie jaar hard maken voor versterking van de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz in heel Europa. Het is goed als overal in Europa goede, betaalde ervaringswerkers actief zijn".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top