ACTUEEL

Aanbod dementiezorg sluit niet volledig aan op behoeften

Het aanbod aan dagopvang of andere dagactiviteiten voor mensen met dementie sluit niet altijd aan bij de behoeften, interesses of mogelijkheden van de betrokkenen. Ook zijn er in sommige regio’s wachtlijsten voor casemanagement, terwijl ondersteuning door een casemanager voor veel mantelzorgers van belang is om de zorg thuis te kunnen blijven volhouden.

Dit komt naar voren in onderzoek van het NIVEL, uitgevoerdin opdracht van het ministerie van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Mantelzorgers van dementerenden geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning van een casemanager, bijvoorbeeld een dementieverpleegkundige. Met deze hulp kunnen mantelzorgers hun naaste zo lang mogelijk thuis laten wonen. Maar niet in elke regio is direct een casemanager beschikbaar.

In Nederland wordt veel geïnvesteerd in goede zorg en ondersteuning bij dementie, zo blijkt uit het onderzoek. Toch zijn er signalen dat de belasting van mantelzorgers de laatste jaren stijgt. Vooral partners van thuiswonende mensen met dementie geven aan dat het onderhouden van sociale contacten of andere vormen van maatschappelijke participatie moeilijk is door de zorg voor hun naaste.

Uit het rapport blijkt verder dat de informatie over dementie en over zorgmogelijkheden niet altijd toegankelijk is. Ook is in de verpleeghuizen behoefte aan meer zorgverleners die deskundig zijn en affiniteit hebben met mensen met dementie.

Crisishulp

Verder zijn er signalen dat de behoefte aan crisishulp toeneemt, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke opname in een verpleeghuis of acute zorg aan huis. Net als de toegenomen belasting van mantelzorgers, hangt dit mogelijk samen met het beleid om mensen langer thuis te laten wonen.

Naar schatting zijn er momenteel in Nederland tussen de 254.000 en 270.000 mensen met dementie. Van hen is vijf tot tien procent jonger dan 65 jaar. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie tussen 2015 en 2040 mogelijk verdubbelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top