ACTUEEL

Falende zorgverlener niet direct aan de schandpaal

Falende zorgverlener niet direct aan de schandpaal

Berispingen en boetes voor falende zorgverleners worden in de nabije toekomst niet langer standaard gepubliceerd. Ook komt er meer ruimte voor ‘contextinformatie’. Met deze wettelijke aanpassingen komt de Tweede Kamer tegemoet aan de vele bezwaren in het veld.

Op voorspraak van de SP besloot de Tweede Kamer in 2011 de sancties tegen falende artsen aan te scherpen. Als gevolg hiervan maakte het CIBG sinds juli 2012 niet alleen schorsingen en doorhalingen van zorgverleners openbaar, maar ook berispingen door medische tuchtcolleges. Dit gebeurt online in het BIG-register, maar ook via advertenties in regionale kranten, met naam en toenaam van de zorgverlener.

Beroepsvereniging KNMG heeft zich van meet af aan fel verzet tegen het openbaar maken. Volgens de artsen leidt openbaarmaking tot onnodige stigmatisering en reputatieschade waar artsen zich vanwege hun beroepsgeheim niet tegen kunnen verweren. Vorige week kreeg het verzet van de KNMG navolging in de Tweede Kamer in de vorm van aanpassing een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG. CDA en GroenLinks kregen ruime steun voor een amendement voor afschaffing van de publicatieplicht van berispingen en geldboetes. In plaats daarvan moet een tuchtcollege bij een berisping of geldboete gaan beoordelen of openbaarmaking gepast is. Openbaarmaking zou onder meer achterwege kunnen blijven wanneer de patiëntveiligheid niet in het geding is.  

Disproportioneel

KNMG-voorzitter René Héman is tevreden met de wetswijziging: "Het publiceren van élke tuchtmaatregel is disproportioneel en leidt tot naming en shaming zonder goede reden. Daarom is het goed dat deze weging nu aan de tuchtrechter is, net als in het advocatentuchtrecht.”
De KNMG vindt ook op een ander punt gehoor. De artsenvereniging pleit al geruime tijd voor de instelling van en commissie met beroeps- en patiëntenorganisaties, die zou moeten zoeken naar alternatieve maatregelen. Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) zegde eerder in april al toe dit te zullen bekijken.

Inzicht

Door een amendement van VVD en SP en een motie van CDA en GroenLinks zal de minister nu concreet moeten gaan bekijken hoe publicaties kunnen worden voorzien van ‘een korte begrijpelijke toelichting waarom een bepaalde maatregel is opgelegd’. Eén en ander moet gaan gebeuren in overleg met beroeps- en patiëntenorganisaties. “Dit is goed nieuws: we kunnen nu eindelijk op zoek naar alternatieven voor de huidige wijze van openbaarmaking”, reageert Héman. “Aan welke informatie heeft de patiënt nu echt behoefte, welke informatie geeft echt inzicht in de kwaliteit van zorg?”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top