ACTUEEL

Treant volgt kankermedicatie tot en met toediening

Apothekers stoppen het volgen van kankermedicatie doorgaans op het moment dat de bereiding voltooid is, dus voor de toediening aan de patiënt. Als enige ziekenhuis in Nederland kiezen de apothekers van Treant er voor om de medicatie die de verpleegkundige op de afdeling toedient te registeren om zo betere veiligheid te garanderen.

Dat meldt Treant op 7 mei in een persbericht. Apothekers en behandelend artsen werkten al samen in één informatiesysteem om per patiënt te registeren welke kankermedicatie wordt voorgeschreven en bereid. Treant heeft er nu voor gekozen om verpleegkundigen op de afdeling ook toe te laten tot dit systeem. Zo wordt ook de laatste handeling in het medicatieproces vastgelegd en de kans op een verkeerd gebruik van kankermedicatie verkleind.

Cascade

Toediening werkt volgens een cascadesysteem. Pas als de apotheker de medicatie op groen heeft gezet, kan die ook daadwerkelijk worden toegediend. Dan geven twee verpleegkundigen in het systeem aan welke en hoeveel medicatie is gegeven. De digitale werkwijze zorgt voor kortere wachttijden omdat zorgverleners digitaal een medicatierecept kunnen goedkeuren en het  helpt bij het efficiënter omgaan met dure en risicovolle geneesmiddelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top