Tech

Klinisch technoloog krijgt plek in BIG-register

Het beroep van klinisch technoloog wordt in de Wet BIG opgenomen. De klinisch technoloog krijgt zodoende de wettelijke bevoegdheid om een aantal voorbehouden medische handelingen zelfstandig te verrichten. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) dient hiertoe een wetsvoorstel in, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Bruins heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de evaluatie van een experiment om klinisch technologen tijdelijk in het BIG-register op te nemen. De Maastrichtse onderzoekers die de evaluatie uitvoerden adviseren om het beroep definitief op te nemen in de wet BIG.

De klinisch technoloog is een nieuwe beroepsgroep die complexe technisch medische handelingen verricht. Klinisch technologen zijn bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe vormen en technieken in diagnose en behandeling. Sinds 2014 is het beroep van klinisch technoloog bij wijze van proef tijdelijk opgenomen in de Wet BIG. 

Handelingen

De Maastrichtse onderzoeksgroep concludeert in de evaluatie van het experiment dat klinisch technologen prima in staat zijn om zelfstandig katheterisaties, injecties, puncties, heelkundige handelingen en handelingen met radioactiviteit of ioniserende straling uit te voeren. Patiënten zijn tevreden over de ontvangen zorg en uitvoering van deze handelingen door de klinisch technoloog. Artsen, supervisors en leidinggevenden vinden dat de tijdelijke wetswijziging meer duidelijkheid gaf op de werkvloer. Bovendien bleken er geen negatieve bijeffecten te zijn opgetreden als gevolg van het experiment.

Het toekennen van een wettelijke zelfstandige bevoegdheid aan de klinisch technoloog met betrekking tot de vijf handelingen draagt volgens de onderzoekers bij aan het efficiënter inrichten van zorg- en onderzoeksprocessen. De handelingen geïndiceerd door de klinisch technoloog nemen minder tijd in beslag dan handelingen waarbij de arts eerst de indicatie stelt. Dit komt de doelmatigheid van zorg ten goede, aldus de onderzoekers. Het advies is dan ook om de zelfstandige bevoegdheid voor de klinisch technoloog voor de handelingen waarvan de doeltreffendheid en doelmatigheid is aangetoond, definitief in de Wet BIG te regelen. Bruins laat weten dit advies te volgen en met een wetsvoorstel te komen.

Aanvullend onderzoek

Wat betreft een aantal andere handelingen die klinisch technologen gedurende het experiment zelfstandig uitvoerden is volgens de onderzoekers aanvullend onderzoek nodig. Voor het verrichten van handelingen als defibrillatie, electieve cardioversie en endoscopie had de onderzoeksgroep namelijk onvoldoende data om tot een conclusie te komen. Het is aan de beroepsgroep om dit aanvullende onderzoek te laten doen, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top