ACTUEEL

'Zorginstelling moet gemeente ondersteunen'

'Zorginstelling moet gemeente ondersteunen'

De gecompartimenteerde financiering van de zorgsector moet op de helling. Alleen door over schotten heen te kijken en eerder in de zorgketen actief te worden kunnen zorgaanbieders wezenlijk bijdragen aan de versterking van het sociale domein. Dit betoogt bestuurder Vivian Broex van ZorgSpectrum in Houten in het juninummer van Skipr magazine.

Zorgorganisaties dienen nauw samen te werken met gemeenten, zegt Broex tegen interviewer Willem Wansink. Zij adviseert over de eigen muren heen te kijken en te investeren in het sociale domein, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. “Je kunt niet blijven vasthouden aan de schotten in de zorg. Je moet de gemeenten helpen en ondersteunen. Dat is een collectieve opgave van ons allen, ook van andere zorgaanbieders.”

Broex keert zich tegen ‘bestuurlijke bühnepraat.’ Zij pleit ervoor goed te luisteren naar waaraan mensen behoefte hebben. “En onderling regelen wat we samen kunnen doen om ouderen te helpen. Heel praktisch. Schottenvrij reflecteren. Dan ontstaat er een koppeling.”

Krachten bundelen

ZorgSpectrum is een ouderenorganisatie met zeven woon- en zorglocaties in Houten, Nieuwegein en Vianen, een herstelafdeling in het St. Antonius Ziekenhuis, en thuiszorg. “Wij zetten in op goed leven voor ouderen. Hoe? Door de krachten te bundelen. In Houten verbinden wij alle partijen: gemeente, ziekenhuis, huisartsen, welzijnsclubs en ouderenzorgorganisaties. Onze inzet is om ‘aan de voorkant’ te voorkomen dat er verderop in de zorgketen iets misgaat.”

“In het lokale schuilt de kracht,” stelt Broex in Skipr magazine. “Daar begint het. In het klein. Door van elkaar te willen leren.” Zij doelt op het project DuurSaam Houten waar ‘goed oud worden’ centraal staat. “We gaan het gesprek aan en wisselen ervaringen uit. Met dit netwerk versterken we het sociale domein. Daarmee kunnen we het dagelijks leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren.”

Zorg thuis

Zij zet zich ervoor in dat medewerkers van het verpleeghuis vaker bij ouderen thuis komen: “Veel langdurige zorg kan in eigen huis worden verstrekt. Maar sommige mensen zijn eenzaam, zij willen contact. Pas als we dat goed regelen, aan de voorkant, vul je de leegte op en ben je betekenisvol bezig voor de ouderen in de omgeving.”
Volgens haar komt de zorg langzaam maar zeker op zijn kop te staan. “Wanneer je het leven van mensen belangrijk vindt, moet je verder kijken dan de eigen horizon. Nagaan hoe het anders kan. Met anderen bouwen.”

Accenten

Broex: “Feitelijk zijn we bezig de verpleeghuizen af te schalen door eerder in de zorgketen actief te worden. Omdat wij het leven van mensen belangrijk vinden.” Soms is dat lastig, aangezien elke gemeente andere accenten vereist. “De behoeften verschillen. Vianen, aan de overkant van de Lek, hoort tot ons werkgebied, maar heeft een andere historie en cultuur.” Ongeacht historie of cultuur, wat in elk gemeente telt is het gepaste samenspel van cure en care, om partnerschap en de bereidheid samen te werken. “Als bestuurder moet je dat onderscheid herkennen. En flexibel kunnen optreden.”

Wat kan het ministerie van VWS in Den Haag leren van de Houtense aanpak? Broex: “Los het niet op met systemen. Voer de regie niet vanuit Den Haag. Wij weten hier heel goed wat we moeten doen. Organiseer daar geen ingewikkelde systeemwereld omheen die ertoe leidt dat iedereen enkel de Excel-lijstjes afvinkt en doorstuurt. Dat zou de verkeerde benadering zijn.”

Lees het volledige interview met Vivian Broex in Skipr magazine 06, juni 2018.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top