ACTUEEL

Blokhuis wil preventie onderdeel maken van Zorgverzekeringswet

Blokhuis wil preventie onderdeel maken van Zorgverzekeringswet

Het moet aantrekkelijker worden voor zorgverzekeraars om te investeren in preventie voor hun klanten. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS overweegt hiertoe de Zorgverzekeringswet zodanig aan te passen dat preventie er onderdeel van wordt. Ook sluit hij niet uit dat er een suikertax komt, oftewel een belasting op suiker in voedingsmiddelen.

Dit zei de staatssecretaris tijdens het congres van Diagnose Voeding & Gezondheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Blokhuis wil inzetten op meer preventie in plaats van zware zorg. "In Nederland geven we ruim 80 miljard uit aan zorg en 2 miljard aan ziektepreventie. Dat is een enorme disbalans waar dit kabinet verandering in wil brengen." Deze kabinetsperiode gaat er 170 miljoen euro naar preventie.

Risicovol

Blokhuis ziet een belangrijke rol weggelegd voor de zorgverzekeraars. Hij juicht het toe dat individuele verzekeraars stappen zetten, zoals Menzis dat het SamenGezond-programma heeft geïntroduceerd in 2017. Preventie is voor zorgverzekeraars niet een vanzelfsprekende taak, hierin geld steken is volgens de bewindsman zelfs risicovol. "Klanten kunnen gezonder gaan leven als gevolg van de inspanningen van de zorgverzekeraar en toch het jaar erop besluiten over te stappen naar een concurrent."

Blokhuis wil dan ook uitzoeken of er een manier is om verzekeraars te stimuleren om toch werk te maken van preventie. In het huidige zorgstelsel staat hier geen vergoeding of andere prikkel tegenover. "We moeten praten over mogelijkheden om preventie op de een of andere manier in te passen in de Zorgverzekeringswet." Hierover gaat hij praten met de zorgverzekeraars.

Publiek-private samenwerking

Blokhuis is voorstander van publiek-private samenwerking en gaat nadrukkelijk het gesprek met alle betrokken partijen aan: van zorgverzekeraars tot de voedingsmiddelenindustrie. Hij wil graag dat die laatste zich inspant om voeding gezonder te maken voor bijvoorbeeld minder zout en suiker in producten te stoppen. Ook dat is volgens hem onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord.

Blokhuis wil niemand dwingen tot actie. "Het zou mijn voorkeur hebben dat de levensmiddelenindustrie zelf maatregelen neemt, in plaats van dat VWS die oplegt." Maar, zegt hij tegelijkertijd, ook bij de politiek ligt een verantwoordelijkheid. "Ik zal impopulaire maatregelen moeten nemen." Een voorbeeld is de mogelijk invoering van een suikertax. "Ik zeg niet dat ik die morgen ga invoeren, maar het is wel iets waar we over moeten nadenken en waarover we in gesprek willen."

Gezonde levensstijl

Het doel van preventie is om inwoners van Nederland te bewegen tot een gezonde levensstijl. Het kabinet wil mensen niet vertellen wat ze niet mogen doen om gezond te blijven, aldus Blokhuis, maar juist wat wel mag. Het moet makkelijker worden voor consumenten om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld met een stoplichtsysteem op voedingswaren. Hiervoor is ook de hulp van de voedingsmiddelenindustrie nodig.

Preventie is belangrijk voor het huidige kabinet, dat in het regeerakkoord heeft vastgelegd dat er een Nationaal Preventieakkoord moet komen. Dit is inmiddels in de maak, Blokhuis heeft voor gesprekken hierover drie voorzitters aangesteld voor de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Maria Roodenburg

25 mei 2018

Alle zorgverzekeraars een vast percentage van de premiebetaling bij laten dragen? Het belang is voor iedereen gelijk.

Top