ACTUEEL

NZa stelt registratie wachttijden casemanagement dementie verplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat zorgaanbieders die casemanagement dementie aanbieden verplichten hun wachttijden door te geven. Belangenorganisaties geven al langer aan dat de wachttijden te lang zijn, maar tot nu toe ontbreekt het inzicht waar de wachttijden zich voordoen, en wat de oorzaken daarvan zijn.

Casemanagement dementie is de regiefunctie in de zorg voor mensen met dementie. De registratie van de wachttijden stelt de NZa in staat de wachttijden begrijpelijk en vergelijkbaar te maken voor casemanagement dementie. De zorgautoriteit kan dan bovendien beoordelen of mensen met dementie tijdig de juiste zorg krijgen en of verzekeraars aan hun zorgplicht voldoen. De verplichte registratie komt voort uit een toezegging van de minister van VWS aan de Tweede Kamer.

Zorgaanbieders moeten vanaf 1 december 2018 wachttijden bijhouden en rapporteren. De NZa wijst erop dat er in verschillende regio’s dementienetwerken zijn die het mogelijk maken om de wachttijden regionaal te registreren. "Dat scheelt lokale zorgaanbieders administratieve handelingen en biedt zorgverzekeraars de mogelijkheid de inkoop van casemanagement per regio beter af te stemmen en de zorg die geleverd wordt optimaal te benutten."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top