ACTUEEL

Kwaliteitsinstituut akwa completeert bestuur

Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz, heeft vijf nieuwe bestuursleden benoemd. Het gaat om Stynke Castelein, Arnoud van Buuren, Bart Groeneweg, Ralph Kupka en Berno van Meijel. Hiermee is het voltallige bestuur van akwa compleet.

Castelein is medisch socioloog en bijzonder hoogleraar herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bij Lentis is zij hoofd onderzoek. Van Buuren is psychotherapeut en voormalig voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Groeneweg is onder meer bestuurslid van de Depressievereniging. Kupka is hoogleraar bipolaire stoornissen aan het VU Medisch Centrum en psychiater bij GGZinGeest en Altrecht. Van Meijel is lector en bijzonder hoogleraar ggz verpleegkunde aan de Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS.

Cathy van Beek, in mei benoemd tot voorzitter van akwa, is verheugd met de benoemingen. "Met dit breed samengestelde en enthousiaste team kunnen we ons gezamenlijk richten op het verder verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en het genereren van kwaliteitsinformatie die voor patiënten, professionals en financiers van de zorg van betekenis is. We gaan in gesprek, aan de slag en maken zo samen van akwa een succes."

Kwaliteitsinstituut

Akwa is het nieuwe kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) dat de doorontwikkeling van ROM 'nieuwe stijl' ter hand gaat nemen. Het instituut gaat zich richten op de doorontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties. In akwa wordt een deel van de activiteiten en infrastructuur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) ondergebracht.

Sinds januari wordt gewerkt aan de ontwikkeling van akwa. Onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, de voorzitter van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT), zijn inmiddels statuten vastgesteld. De komende maanden krijgt het instituut nader vorm, akwa zal per 1 januari 2019 volledig operationeel zijn. Het krijgt een onafhankelijk bestuur en een raad van toezicht bestaande uit de vertegenwoordigende organisaties van professionals, patiënten en hun naasten en zorgaanbieders.

ROM

De betrokken partijen hebben geconstateerd dat Routine Outcome Monitoring (ROM) in principe een nuttige systematiek is om behandelaren, patiënten en zorgverzekeraars inzicht in de effecten van behandelingen te bieden, om zo de kwaliteit van de ggz te verbeteren, maar dat het in de huidige uitvoering "onvoldoende succesvol" is geweest. Daarom zal binnen akwa het gebruik van ROM-uitkomsten in de behandelpraktijk en voor kwaliteitsdoelen grondig worden herzien en omgevormd tot een kwaliteitssystematiek waarvoor een breed draagvlak bestaat.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jim van Os

18 juni 2018

"De betrokken partijen hebben geconstateerd" - als we nu eens afspraken om de wens van de feiten te scheiden......

Top