Tech

Tergooi kiest voor medicatieveiligheidssysteem MedEye

Het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum gaat werken met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Dit systeem verifieert alle medicatie vlak voor toediening aan de patiënt en helpt verpleegkundigen om medicatietoedieningen aan het bed extra te controleren.

MedEye verhoogt de veiligheid en efficiëntie bij het toedienen van de medicatie van de patiënt, aldus het ziekenhuis. Ziekenhuisapotheker Jolande van der Wildt: "Het systeem ondersteunt de verpleegkundige om te controleren of het geneesmiddel dat moet worden toegediend overeenkomt met hetgeen de arts heeft voorgeschreven en zal dus zeker een kwaliteitsverbetering opleveren. Bovendien verwacht ik dat na implementatie van MedEye de werkdruk op de verpleegafdelingen vermindert door de vereenvoudigde werkwijze van identificatie en registratie van medicatie."

Complex

In het Tergooi vinden jaarlijks zo’n één miljoen medicatieverstrekkingen aan klinische patiënten plaats. Dit is een complex en risicovol proces dat uit meerdere stappen bestaat, van voorschrijving en bereiding tot de uiteindelijke toediening. De afgelopen jaren heeft het ziekenhuis actie ondernomen om binnen het proces het aantal fouten terug te dringen met behulp van digitale controlemomenten. Alleen bij de laatste stap, het toedienen van medicatie aan het bed, was nog winst te behalen. Met het gebruik van MedEye is volgens het Tergooi ook deze laatste stap digitaal onder controle.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top