ACTUEEL

Nederlandse gezondheid vergelijkbaar met die in buurlanden

De gezondheid van de Nederlandse bevolking komt op hoofdlijnen overeen met die van verschillende buurlanden. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM en het ministerie van VWS waarin de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland zijn vergeleken met die van elf nabijgelegen Europese landen met een vergelijkbare economie en cultuur.

Onder meer op het gebied van de sterfte aan beroerte, het percentage mensen met overgewicht en het percentage jongeren dat alcohol gebruikt, loopt Nederland in de pas met de buurlanden.

Er zijn ook verschillen. De levensverwachting bij mannen is hoger dan in de meeste andere landen, terwijl vrouwen in Nederland relatief minder oud worden. Verder sterven in Nederland relatief meer mensen aan kanker en relatief minder aan bepaalde hart- en vaatziekten.

Zorg en uitgaven

In Nederland is de kwaliteit en toegankelijkheid van de medische zorg over het algemeen beter of van een vergelijkbaar niveau ten opzichte van de andere landen. Over de kwaliteit en toegankelijkheid van de langdurige zorg zijn minder bruikbare gegevens beschikbaar.

De zorguitgaven van Nederland zijn net als in de meeste andere landen hoog, maar het aandeel van de langdurige zorg is groter dan in andere landen. Dat is opvallend, aangezien Nederland in verhouding tot de andere landen minder is vergrijsd. De vergrijzing in Nederland zal de komende jaren ook sneller toenemen dan in andere landen. Het wordt een uitdaging om iedereen in de toekomst goede, toegankelijke en betaalbare zorg te bieden, aldus het RIVM.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

29 juni 2018

Fascinerend. Dit soort onderzoek, het vergelijken van de Nederlandse gezondheidszorg met modern Europa, ben ik nu bijna 3 jaar mee bezig op eigen initiatief. Heb ik geen cent voor gekregen. 'k Heb wel op enig moment het RIVM eraan herinnerd dat statistieken van Nederland tov. de EU toch minder overtuigen dan statistieken van Nederland tov. modern Europa ('onze buurlanden') dus inclusief Noorwegen en Zwitserland. Heb ik nooit iets over gehoord van het RIVM, noch van VWS. Maar het kan verkeren.

Gijs van Loef

5 juli 2018

Citaat uit de Publiekssamenvatting (ook hierboven in het redactioneel bericht) van het onderliggende rapport "Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief": "In Nederland is de kwaliteit en toegankelijkheid van de medische zorg over het algemeen beter of van een vergelijkbaar niveau ten opzichte van de andere landen." Dat de toegankelijkheid van de medische zorg goed is, is onomstreden. Maar de opmerking is discutabel v.w.b. de kwaliteit van de medische zorg, o.b.v. eenvoudig turven van scores beter of slechter dan de mediaan (zie de bijlagen) kom ik op een gemiddelde score voor Nederland uit. En wat in het geheel mist is een longitudinale reeks over jaren, het rapport toont een momentopname. Het is wel gebaseerd op de data van OECD, EC en het Commonwealthfund. Het venijn zit hem in die ene zin "... over het algemeen beter of vergelijkbaar...". Discutabel!

Top