ACTUEEL

Klink wil fusietoezicht zorg aanscherpen

Het toezicht op fusies in de zorg wordt aangescherpt. Dit antwoordt minister Klink van VWS op vragen van het Tweede Kamerlid Jan de Vries (CDA) over ziekenhuisfusies die de zorg duurder maken. De minister zegt geen reden te zien om tot een stringenter toetsingskader te komen of de rol van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bij zorgfusies te heroverwegen.

Aanscherpen toezicht op fusies in zorg

De minister wil het fusietoezicht aanscherpen door het introduceren van een fusie-effectenrapportage, instemmingsrecht voor cliënten en een zorgspecifieke fusietoets voordat de NMa naar een fusie kijkt. De rol van de NMa blijft daarbij ongewijzigd.

Fusietoets

In Klink’s visie gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de fusieplannen toetsen op de effecten op de kwaliteit van zorg en op de bereikbaarheid van cruciale zorgfuncties, voordat het fusievoornemen bij de NMa wordt gemeld. Doorstaan de fusieplannen deze toets niet, dan gaan ze sowieso niet door. De fusietoets richt zich op zorgspecifieke elementen zoals bereikbaarheid en kwaliteit van zorg en voegt zo een extra element toe aan het toetsingskader van fusies in de zorg , zegt Klink in zijn brief aan de Tweede Kamer. De fusietoets is niet gericht op mededingingsaspecten.

Beperkte NMa-studie

In de brief benadrukt minister Klink ziekenhuisfusies niet per definitie leiden tot minder concurrentie en een stijging van de totale zorgkosten. Tweede Kamerlid Jan de Vries (CDA) stelde zijn vragen uit bezorgdheid naar aanleiding van de NMa-studie uit 2009 naar prijsontwikkelingen bij fusies. Het was een beperkte studie naar de prijseffecten van twee fusies; de fusie tussen Ziekenhuis Hilversum en Ziekenhuis Gooi-Noord en de fusie tussen het Havenziekenhuis (Rotterdam) en het Erasmus MC. Daarbij is gekeken naar één operatie in het B-segment, de heupoperatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top