ACTUEEL

Duurzaamheid ondergeschoven kindje in de zorg

Slechts een kwart van de zorginstellingen heeft duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Dit terwijl 80 procent van de organisaties denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de doelstellingen van de onlangs ingevoerde klimaatwet. Dit blijkt uit de meest recente resultaten van de Financiële Zorgthermometer van FIZI, het netwerk van financials in de zorg, en Finance Ideas.

Het Milieuplatform Zorgsector stelde eerder al dat de ambities van de greendeal in de zorg niet worden gerealiseerd. De resultaten van deze Financiële Zorgthermometer onderschrijven dit nog eens.

In de greendeal voor de zorg heeft de sector onder meer afgesproken dat eind 2018 80 procent van de ziekenhuizen en 50 procent van de overige zorgaanbieders een begin zullen hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

"Het is van belang dat alle zorginstellingen een duurzaamheidsambitie gaan formuleren”, zegt Pim Diepstraten, partner bij Finance Ideas. “In de zorg is duurzaamheid breder dan alleen het energievraagstuk. Een gezond binnenklimaat, circulair bouwen, zero waste en transparante verantwoording moeten ook onderdeel uitmaken van duurzaamheid 2.0 in de zorg.”

Een alternatief voor afspraken binnen de sector zijn wettelijke verplichtingen. De zorg kent bijvoorbeeld nog geen energielabelverplichting zoals die geldt voor woningen en kantoren. 55 procent van de respondenten in de Zorgthermometer verwacht echter dat een dergelijke labelverplichting uiterlijk in 2023 ook gaat gelden voor zorgvastgoed.

Investering

De zorginstellingen die wel actief zijn met verduurzaming, verwachten dat winst te behalen is door het reduceren van de energievraag en te investeren in duurzame energieopwekking. Met name zonnepanelen, waarbij men een rendement van circa 4 procent verwacht te realiseren.

In mindere mate denken zorginstellingen bij duurzaamheid aan het verbeteren van het binnenklimaat en het verlagen van warmteverbruik. Zorgwekkend is dat meer dan de helft van de zorginstellingen van mening is dat de investeringscapaciteit te beperkt is voor duurzaamheid. Daarnaast ziet circa één derde het verkrijgen van financiering als voornaamste obstakel voor het investeren in duurzaamheid.

"Mooi dat zorginstellingen naast hun kerntaken, het verlenen van de beste zorg, zich ook focussen op duurzaamheid”, zegt FIZI-voorzitter Ellen Kalkhoven. “Het is daarbij echter wel van belang dat de vergoedingen hiervoor voldoende ruimte bieden, zodat zorginstellingen de investeringscapaciteit hebben om ook daadwerkelijk werk te maken van hun duurzaamheidswens- en ambitie.”


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top