HRM

Zorg van de Zaak sluit voor het eerst een cao af

Zorg van de Zaak heeft een akkoord bereikt over een eerste cao, in samenspraak met de WerknemersVereniging, vakbond De Unie en de Landelijke vereniging van artsen in dienstverband (LAD). De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018 met een looptijd tot 1 oktober 2019 en vervangt de bestaande arbeidsvoorwaardenregeling.

Peter van Maris, lid hoofddirectie Zorg van de Zaak: "Een eigen cao is een lang gekoesterde wens van Zorg van de Zaak, liefst voor de hele sector maar zover is het helaas nog niet. Met het sluiten van een CAO wil Zorg van de Zaak iedereen betrekken bij de successen en groei van Zorg van de Zaak en vooroplopen in de bedrijfszorg." Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg.

Met het akkoord werkt Zorg van de Zaak naar eigen zeggen aan een "modern arbeidsvoorwaardenpakket dat bijdraagt aan het werkgeluk van haar medewerkers in de bedrijfszorg". In het pakket ligt de nadruk op duurzame inzetbaarheid, opleiding en intervisie, loonstijging en een financiële beloning voor alle medewerkers.

Loonstijging

De cao kent de hoogste loonstijging in de sector in vijf jaar: medewerkers profiteren van een loonstijging van 1,75 procent per 1 januari 2018 en 1,5 procent per 1 januari 2019, dus in totaal 3,25 procent. Daarnaast keert Zorg van de Zaak twee maal een bonus uit van 250 euro, aan alle medewerkers met een fulltime dienstverband. Verder wordt de reiskostenvergoeding fors uitgebreid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top