ACTUEEL

Rechter tikt gemeente op de vingers voor overslaan keukentafelgesprek

De gemeente Wassenaar had geen besluit mogen nemen over een ondersteuningsaanvraag zonder dat daar een keukentafelgesprek over was geweest. Het medisch advies waarop de gemeente zijn besluit baseerde was onvoldoende . Tot dat oordeel komt de rechter in de zaak die een aan een rolstoel gebonden man tegen de gemeente had aangespannen. De rechter heeft een voorlopige voorziening opgelegd.

De man had individuele begeleiding aangevraagd om naar zijn hockeyclub te kunnen blijven gaan. Een medisch advies aan de gemeente stelde  dat de man maximaal een half uur in staat was om zelfstandig in zijn aangepaste auto te reizen en van huis te zijn. Daarna moest er een verpleegkundige zijn  voor bijvoorbeeld katheteriseren of het verwisselen van rolstoelen voor het sporten. Deze handelingen worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast moet er iemand zijn om de man te helpen bij het laden en lossen van zijn sportmateriaal. Dit zou volgens het medisch advies door een vrijwilliger kunnen worden gedaan. De gemeente Wassenaar heeft op basis van dit advies besloten de man geen individuele begeleiding toe te kennen.

De rechter gaat hier niet in mee. De gemeente had een zogeheten keukentafelgesprek moeten laten uitvoeren om de ondersteuningsbehoefte van de man vast te stellen. Het medisch advies was daartoe onvoldoende. Het was bovendien niet tot stand gekomen volgens de regels van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeentelijke verordening.

De rechter draagt de gemeente nu op om de zorgbehoefte van de man alsnog goed te onderzoeken. Daarnaast moet de gemeente tot zes weken nadat een nieuw besluit is genomen een pgb verstrekken voor 14 uur begeleiding in de week.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top