ACTUEEL

Huisartsenposten Amsterdam onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt Huisartsenposten Amsterdam (HpA) voor een periode van drie maanden onder verscherpt toezicht. De HpA erkent dat de prestaties moeten worden verbeterd maar stelt tegelijkertijd dat de door de inspectie gestelde termijn van drie maanden voor het realiseren van de verbeteringen te kort is.

Dit meldt de HpA op zijn eigen website.

Het bestuur en de raad van toezicht onderschrijven de conclusies van de IGJ dat de prestaties "beter moeten dan nu het geval is". De problemen doen zich met name voor bij de wachttijden, werkdruk, nieuwe manieren van werken en cultuur. De HpA neemt hiervoor verantwoordelijkheid en heeft met de aanstelling van interim-bestuurder Gerben Welling naar eigen zeggen het in gang gezette verbetertraject versneld.

Wel werpt de HpA tegen dat de inspectie in haar rapport, dat nog niet openbaar is, voorbij gaat aan de krappe arbeidsmarkt met name voor triagisten. "Dat zien we als een belangrijk gegeven. Immers, het kunnen beschikken over voldoende, goed opgeleide medewerkers is noodzakelijk voor HpA om goede zorg te kunnen leveren." Mede om die reden is de door de IGJ gestelde termijn van drie maanden voor het realiseren van de noodzakelijke verbeteringen te kort, volgens de HpA.

Te lange wachttijden

Eerder deze maand werd bekend dat Paul Rijksen opstapt als directeur van de HpA. De organisatie kampt met te lange wachttijden wanneer mensen in de hoofdstad de huisartsenpost bellen, de werkdruk is te hoog en bovendien hebben medewerkers gefraudeerd met het voorschrijven van medicijnen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top