ACTUEEL

Concentratie kindergeneeskunde Treant definitief in Emmen

De Treant Zorggroep concentreert de klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde definitief op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Treant ziet zich hiertoe genoodzaakt vanwege een tekort aan kinderartsen. Voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg kunnen patiënten straks weer op alle drie de ziekenhuislocaties terecht.

"Zorg voor onze jonge patiënten en hun familie leveren we het liefst op drie locaties, maar dat lukt niet op een verantwoorde manier als gevolg van een structureel tekort aan kinderartsen", zegt Treant-bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. "We staan met onze rug tegen de muur. Patiëntveiligheid gaat altijd voor en daarom moeten we de klinische zorg concentreren in Emmen. We zijn ons goed bewust van mogelijke gevolgen voor onze jonge patiënten en hun familie. Met de keuze voor locatie Scheper kunnen we kwaliteit van zorg garanderen en houden we de gevolgen voor onze patiënten zo beperkt mogelijk."

Treant kampt al langer met een tekort aan kinderartsen. De klinische afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in het Scheper Ziekenhuis zijn sinds december 2017 gesloten vanwege het tekort. De zorg is tijdelijk overgenomen door het Bethesda en het Refaja en andere ziekenhuizen in de regio. Om te voorkomen dat meer artsen uitvallen, kiest Treant er nu voor om de zorg te concentreren in Emmen. De capaciteit van dit ziekenhuis is het grootst en de locatie heeft de meeste faciliteiten. Bovendien zijn de gevolgen voor de reistijd van patiënten het kleinst bij concentratie van zorg in Emmen, aldus Treant.

Stapsgewijs

Treant voert de concentratie vanaf september stapsgewijs in. De afdelingen klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde op locatie Scheper in Emmen gaan per 13 september weer open. De afdelingen op locatie Refaja in Stadskanaal sluiten per 13 september om 18.00 uur. Op locatie Bethesda in Hoogeveen sluiten deze twee klinische afdelingen op 15 oktober. Stadskanaal sluit eerder omdat daar het tekort aan klinisch verloskundigen relatief het grootst is. 

Patiënten uit de regio Stadskanaal en Hoogeveen kunnen straks bevallen in Emmen. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is bereid en in staat om waar nodig bevallingen over te nemen. Ook met de ziekenhuizen in Hardenberg, Scheemda en Zwolle heeft Treant afspraken gemaakt over het eventueel overnemen van zorg. Voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg kunnen patiënten weer op alle drie ziekenhuislocaties van Treant terecht. 

Overleg

Treant kondigde de maatregelen in mei aan. Sindsdien is er veelvuldig overleg geweest met verzekeraars, huisartsen, verloskundigen, betrokken gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Alle mogelijke scenario’s zijn onderzocht, aldus Treant. Zo heeft de zorgorganisatie samen met Zilveren Kruis gesproken met de ziekenhuizen in het Noorden om te bezien of zij op korte termijn kinderartsen konden leveren of detacheren. Dat bleek echter niet mogelijk. Concentratie in Emmen is daarmee volgens Treant de enige verantwoorde manier om klinische verloskundige en kindergeneeskunde zorg te behouden voor deze regio.

Van de Wiel: "Niemand wil dit, ook Treant niet. We zijn inmiddels wel zo ver dat we allemaal beseffen niet anders te kunnen, langer wachten is simpelweg onverantwoord. We hebben goede afspraken gemaakt hoe we de zorg gegeven de personeelstekorten zo goed mogelijk kunnen organiseren. Alleen door samen te werken kunnen we goede, bereikbare en betaalbare zorg voor deze regio behouden."

Toekomstscenario’s 

Voor de langere termijn werkt Treant samen met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Huisartsenzorg Drenthe (HZD), Zilveren Kruis en Menzis toekomstscenario’s uit voor het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost-Groningen. De resultaten hiervan worden dit najaar gepresenteerd. 

---

Het evenement 'Logistieke procesinnovatie' op 12 oktober 2018 staat in het teken van zorglogistiek: een onderdeel van het zorgproces dat de patiënt misschien wel het meeste raakt én waar de meeste quick-wins voor uw organisatie te behalen zijn. Ga voor meer informatie naar de website.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top