HRM

Afdelingen ziekenhuis Emmen gaan toch dicht

De afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis in Emmen, onderdeel van de Treant Zorggroep, gaan vanaf 18 december voor onbepaalde tijd dicht. De zorg wordt overgenomen door Treant-locaties Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal. Zo nodig worden ook andere ziekenhuizen in de regio ingeschakeld.

Het ziekenhuis kampt al langer met een tekort aan kinderartsen. Deze situatie wordt nu in Emmen dusdanig nijpend dat het ziekenhuis geen veilige en kwalitatief goede zorg meer kan garanderen. "De oplossing ligt in het vinden van nieuwe kinderartsen", schrijft de organisatie. "Daarvoor zetten we alles op alles."

Vorige week maakte Treant bekend de afdelingen per 11 december te sluiten vanwege het personeelstekort. Door inzet van kinderartsen van het UMCG en de andere Treant-locaties konden de afdelingen een week langer openblijven. Tot 18 december kunnen patiënten in Emmen terecht voor acute verloskunde, poliklinische bevallingen, thuisbevallingen, acute geneeskunde, klinische kindergeneeskunde en de polikliniek kindergeneeskunde. "Na overleg met het UMCG moesten we constateren dat er vanuit het UMCG onvoldoende kinderartsen beschikbaar zijn voor de langere ondersteuning", aldus Treant.

Daarom gaan de klinische afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde nu toch dicht. De dagbehandeling kinderen en de polikliniek kindergeneeskunde blijven wel doordraaien. Dat geldt ook voor de polikliniek gynaecologie, de verpleegafdeling gynaecologie en de gynaecologische operaties in Emmen. Het spreekuur voor zwangere vrouwen blijft eveneens gehandhaafd.

Campagne

Treant gaat ondertussen door met de zoektocht naar kinderartsen. De organisatie ontving al enkele reacties naar aanleiding van de campagne in de dagbladen afgelopen zaterdag, op social media en na oproepen in de medische wereld. "Maar nog onvoldoende om de afdelingen open te houden."

In de gemeenteraad in Emmen is bezorgd gereageerd op de sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Scheper Ziekenhuis, meldt RTV Drenthe. "Ik ben hier boos en heel ongerust over", zegt fractievoorzitter Henk Huttinga van de ChristenUnie. De partijen in de gemeenteraad in Emmen dienen vanavond samen een motie in. "Daarin zeggen we dat we de huidige situatie onacceptabel vinden. Daarnaast willen we dat de gemeenteraad in de toekomst bij zulke zaken veel eerder betrokken wordt."

Eerder noemde het provinciebestuur van Drenthe de tijdelijke sluiting "onacceptabel". In een verklaring schreef de provincie dat het "van groot belang is voor de inwoners van Drenthe dat voor iedereen goede zorg toegankelijk is". Samen met de gemeente Emmen deed de provincie "een dringend beroep" om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken.  

Oogartsen

Treant Zorggroep kampt al langere tijd met een tekort aan artsen. Afgelopen zomer maakte de zorgorganisatie bekend over onvoldoende oogartsen en geriaters te beschikken. Hierdoor kon in Hoogeveen de meest voorkomende oogheelkundige zorg niet kan worden geboden en was in Emmen sprake van lange wachttijden voor oogheelkundige zorg. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

PJM van Loon

17 december 2017

En zo zakt door het fanatiek inrichten van de Zorg met marktwerking , waar de liberale ministers alle heil in zagen, het ene na het andere ziekenhuis door het ijs. In de Zorg heeft niemand meer wat met elkaar. Ieder voor zich en god voor ons allen.
En door de bedroevende situatie, waarin onze jeugd in het terechtkomen is, door het al eveneens loslaten van de Overheid van (ooit krachtige ) preventie door de gezondheidsleer tot in de vezels van ons onderwijssyteem ( o.a gymnastiek) en de huisgezinnen te krijgen, gaat de druk op de Zorg nog enorm stijgen.
Het Jeugdjournaal was al duidelijk https://jeugdjournaal.nl/artikel/2207321-steeds-meer-kinderen-hebben-rugklachten.html
Succes Emmen!

Top