Tech

Digitaal overleg zorgt voor minder opnames in Zaanstreek

De invoering van digitaal overleg tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere eerstelijnszorgverleners in de regio Zaanstreek-Waterland heeft gezorgd voor een vermindering van het aantal ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen. In één van de deelnemende huisartsenpraktijken daalde dat het aantal ziekenhuisopnames met zo’n 48 procent, aldus de initiatiefnemers.

In 2015 startte een aantal huisartsen in de regio Purmerend de pilot 'multidisciplinair samenwerken rond ouderenzorg'. Doel was met name om de afstemming tussen zorgverleners in de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren, door gebruik te maken van het elektronisch gestructureerd patiëntenoverleg (eGPO). Inmiddels zijn 55 praktijkhoudende huisartsen in Zaanstreek-Waterland gestart met deze vorm van multidisciplinair samenwerken, bijna de helft van alle praktijkhoudende huisartsen in de regio. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis steunt en financiert dit initiatief.

Omdat huisartsen eerder en beter in beeld hebben waar tijdig zorg moet worden verleend, kunnen crisissituaties worden voorkomen of beperkt. Dat is voor patiënten prettig, merken de initiatiefnemers, maar zorgt eveneens voor minder druk op ziekenhuisbedden en drukt hoge ziekenhuiskosten. Bij Daan & Van Ardenne huisartsen in Purmerend bleek dat er voor de start van de multidisciplinaire samenwerking in 2015 in totaal 96 75+ers werden opgenomen in het ziekenhuis, in 2016 waren dat er slechts 47. 

Patiënt

Patiënten hebben zelf ook meer invloed op het zorgbehandelplan dat eerstelijnszorgverleners voor hen opstellen, vertelt Liesbeth Vos, huisarts te Purmerend en één van de initiatiefnemers. "Dit systeem helpt ons om op een andere manier naar de patiënt te kijken en de patiënt bij de zorg te betrekken. Voordat we met de multidisciplinaire samenwerking aan de slag gaan, wordt er een zorgbehandelplan opgesteld. Hierin krijgt de patiënt de ruimte om aan te geven waar de behoefte ligt. De patiënt, of diens mantelzorger, kan het dossier zelf ook inzien. Dat is met name een pre voor mantelzorgers van patiënten met dementie; er zijn korte lijnen met de casemanager en de specialist Ouderengeneeskunde."

Vos noemt multidisciplinair samenwerken met digitale hulpmiddelen "het geluid van de toekomst". "We denken als huisarts vaak dat we het wel goed doen in de ouderenzorg. Toch is onze benaderwijze vaak wat verouderd. De patiënt wordt zelden gevraagd wat hij of zij zelf wil. Dat doen we nu steeds bewuster. De patiënt krijgt meer regie. Tegelijkertijd zoeken we de verbinding met elkaar en kijken we als zorgverlener hoe we elkaar kunnen versterken om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top