Finance

Heel Zuidoost-Brabant mag een stukje Bernhoven 'kopen'

Heel Zuidoost-Brabant mag een stukje Bernhoven 'kopen'

Medewerkers en omwonenden van ziekenhuis Bernhoven met locaties in Uden en Oss kunnen vanaf volgend jaar via de aankoop van obligaties indirect ‘mede-eigenaar’ van het ziekenhuis worden. Bernhoven wil zo de betrokkenheid bij en het draagvlak voor het ziekenhuis vergroten.

“Het ziekenhuis is van ons allemaal”, vat algemeen directeur Geert van den Enden de gedachte achter de brede uitgifte van obligaties kernachtig samen. “Als je zo’n stap zet als een obligatieregeling kun je niet bij de medisch specialisten ophouden.”

Als logisch uitvloeisel van het concept ‘dokter in de lead’ kent Bernhoven al enkele jaren financiële participatie door medisch specialisten. Vanaf nu kunnen in principe alle 2250 personeelsleden obligaties kopen. Vanaf medio 2019 kunnen alle 280.000 duizend inwoners van het verzorgingsgebied in Uden, Oss en omstreken  obligaties kopen. Ook krijgen de medewerkers als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet een gratificatie in de vorm van een obligatielening.  

Aantrekkelijk rendement

Tot 2022 ontvangen de medewerkers elk jaar het recht op een converteerbare obligatie van 100 euro. Obligaties aankopen is mogelijk vanaf 500 euro per obligatie. Jaarlijks keert Bernhoven 4 procent rente uit aan de participanten. Volgens Van den Enden een marktconforme rente. “Behalve maatschappelijk interessant, moet de regeling ook een aantrekkelijk rendement hebben”, aldus Van den Enden. “Maar investeerders kunnen ook op andere plekken een soortgelijk rendement halen.”

Aflossing

Van den Enden durft niet te voorspellen hoeveel de obligatieregeling gaat opleveren. Met de banken heeft het ziekenhuis afgesproken dat ze bij een grote inleg op een totale bancaire financiering van 100 miljoen euro een bedrag tot 20 miljoen euro direct mag aflossen. Eerder bracht de inbreng van de medisch-specialisten 4,5 miljoen euro op.

Zeggenschap

Van den Enden benadrukt dat de obligatieregeling niet door financiële overwegingen wordt ingegeven, anders dan verlichting van de schuldpositie. Het gaat in de kern om grotere betrokkenheid van personeel en patiënten bij het ziekenhuis, die zich uiteindelijk moet vertalen in betere zorg. De obligatiehouders krijgen geen directe zeggenschap over het ziekenhuis. “We willen natuurlijk geen Poolse landdag waar iedereen door elkaar praat”, stelt Van den Enden. “Daarom kiezen we voor een getrapt systeem.” Net als nu de medisch specialisten voeren de nieuwe obligatiehouders straks via een stichting overleg met het ziekenhuis. Daarnaast houdt Bernhoven periodieke bijeenkomsten voor obligatiehouders.

Conversie

Met het oog op maximale betrokkenheid had Bernhoven blijkens een persbericht op de eigen website “het liefst meteen aandelen willen uitgegeven”. Zolang er een wettelijk verbod op winstuitkering geldt, zal de animo voor een dergelijke stap minimaal zijn, zo verwacht Vanden Enden. Wel is er gekozen voor een constructie die het mogelijk maakt om obligaties om te zetten, oftewel te converteren, naar aandelen wanneer de wet is aangepast. Als de wetswijziging niet binnen tien jaar doorgang vindt, lost de lening af en krijgen deelnemers de hoofdsom uitbetaald. In de tussentijd wordt jaarlijks rente betaald. Als conversie wel plaats vindt zal het aandeel -afhankelijk van de winst-  dividend uitkeren. De afgelopen twee jaar boekte Bernhoven een positief resultaat van respectievelijk 2,3 miljoen euro (2017) en 3,9 miljoen (2016).

In geval winstuitkering mogelijk wordt, dan verwacht Bernhoven dat dit “wettelijk met allerlei zekerheden omgeven zal zijn, om te voorkomen dat een ziekenhuis afdwaalt van zijn nutsfunctie. Bernhoven zal hier zeer nauwkeurig mee omgaan.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top