ACTUEEL

Ontslagen bestuurder blijft toch bij GGZ inGeest

Elsbeth de Ruijter blijft toch bestuurder bij GGZ inGeest. Eerder deze maand werd haar vertrek wegens verschillen van mening over de toekomst van de organisatie bekend gemaakt. Afgelopen vrijdag hebben de ondernemingsraad en cliëntenraad het vertrouwen in de raad van toezicht opgezegd. Daarop is De Ruijter teruggehaald.

Ook de familieraad, verpleegkundige adviesraad, psychologen adviesraad en een groep bezorgde medewerkers, had zich aangesloten bij het protest van de or en cliëntenraad van GGZ inGeest. "De raad van toezicht en de raad van bestuur hebben zich toen gerealiseerd dat de ingeslagen route niet de juiste is", zo laat de organisatie nu weten. "Naar aanleiding hiervan is het vertrek van Elsbeth ingetrokken en zijn de raad van toezicht en de raad van bestuur in goed overleg gegaan met elkaar."

Vanaf september 2018 gaan Elsbeth de Ruijter, Rinus van Riel (ad interim gedurende een jaar) en Aartjan Beekman samen een collegiale raad van bestuur vormen. "Dit past bij de koers van de organisatie waarbij waarden als wederkerigheid, ruimte aan teams binnen kaders en integraliteit concreet invulling krijgen. Waarbij de bedrijfsvoering en inhoud, in onderlinge samenhang, GGZ InGeest gaan versterken", aldus de organisatie.

De recente ontwikkelingen zijn ook aanleiding om wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de raad van toezicht. Pauline Meurs is bereid gevonden de raad van toezicht hierbij te ondersteunen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

18 september 2018

Alleen wijze mensen komen terug op eerder ingenomen standpunten, bij nader inzicht. Hulde!

Top