HRM

Utrecht kiest opnieuw voor 'radicaal integrale' wijkaanpak

De gemeente Utrecht gunt de zorg en ondersteuning in de wijk de komende zes jaar opnieuw aan de Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. De keuze bewijst volgens de Incluzio-dochter het gelijk van de eigen vernieuwende aanpak.

"We werken radicaal integraal - het leven en de vragen en verlangens van mensen staan centraal en niet de zorg of ondersteuning die we leveren", stelt algemeen directeur Peter de Visser van Incluzio. "Zo bieden we zorg en ondersteuning op maat aan meer mensen voor minder geld. Sterker nog: de gemeente Utrecht houdt door deze aanpak zelfs geld over."

De Buurtteamorganisatie Sociaal bestaat sinds 2015 en is uitgegroeid tot een organisatie met 18 buurtteams in de stad en ruim 250 professionals in dienst. Samen met buurtteams jeugd en gezin van Lokalis heeft de Buurtteamorganisatie Sociaal bijna 25 procent van de inwoners van de stad bereikt, wat neerkomt op 35.000 Utrechters per jaar. De dienstverlening werd beoordeeld met een rapportcijfer van 7,8.

Verkokerd

Het succes van de buurtteams in de Domstad is volgens De Visser terug te voeren op een radicale breuk met het verleden. “Ik denk dat wij goed gezien hebben dat er een verandering nodig was in de manier waarop de traditionele zorg in het sociale domein werd georganiseerd. Die was namelijk versnipperd en verkokerd, waardoor mensen onnodig langs de zijlijn staan. Ondanks de aanvankelijk kritische geluiden hebben wij - in co-creatie met de gemeente, partners en bewoners - van meet af aan voor een totaal andere aanpak gekozen.”

Geen uurregistratie

“Onze medewerkers registreren niet hoeveel uur ze bij een klant bezig zijn en ze zijn niet gebonden aan allerlei protocollen hoe te handelen”, licht De Visser de aanpak toe. “Er zijn geen caseload-normen en geen budgetkaders. We laten klanten met een hulpvraag zélf de doelen vaststellen die voor hen belangrijk zijn en ontwikkelen daar een aanpak op. Gewoon doen wat nodig is. Uiteraard houden we wel bij of die doelen worden gehaald. Maar we werken we op basis van vertrouwen in de competenties van onze medewerkers. En dat blijkt te werken.”

Ook de bedrijfsmatige aanpak van Incluzio draagt volgens De Visser bij aan het succes. Volgens hem is er in het sociale domein nog te weinig aandacht voor outputgericht werken en meetbare resultaten. Als een van oorsprong zakelijke dienstverlener die zijn eigen geld moet verdienen leeft bij Incluzio “een andere cultuur dan gebruikelijk is in de sector”.

Impact

De ambitie van de Buurtteamorganisatie is om de komende jaren nog meer impact hebben in de stad Utrecht. “We willen niet alleen hoogwaardige basiszorg leveren, we willen blijven transformeren en trends doorbreken”, zegt De Visser. “Een daling van eenzaamheid, een bijdrage aan een gezondere leefstijl en minder bewoners met problematische schulden zijn belangrijke doelstellingen. Om die te bereiken breiden we onze samenwerking uit met nieuwe partners en zoeken we nadrukkelijker de verbinding met partijen uit het domein van Volksgezondheid. We sluiten daarbij aan op de ambities van Utrecht rondom ‘healthy urban living’. Ook binnen onze organisatie zetten we stappen. We streven naar meer samenhang in de inhoudelijke ontwikkeling die we initiëren en waarmaken in alle buurten van Utrecht, door nog beter te luisteren naar de wensen en ideeën van onze klanten en uitvoerende medewerkers.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top