Finance

Nieuwe rode cijfers brengen continuïteit MC Groep in gevaar

De MC Groep kan de eigen continuïteit niet langer garanderen. Dat meldt de ziekenhuisgroep met locaties in Emmeloord en Lelystad in het vorige week verschenen jaarverslag over 2017. MC Groep sloot 2017 af met een verlies van 1 miljoen euro en een negatief eigen vermogen van 4,6 miljoen euro.

Eerder dit jaar tekende de MC Groep in de verlate jaarrekening over 2016 ook forse rode cijfers op; een verlies van 3,7 miljoen euro bij een negatief eigen vermogen van 3,6 miljoen euro. Naar verwachting zal het resultaat over 2018 eveneens negatief  zijn, zo valt in het jaarverslag te lezen.

De MC Groep wijt de slechte resultaten aan het hoge aflossingstempo op lopende bancaire leningen. Ook wijst de MC Groep op de lage tariefafspraken met zorgverzekeraars in combinatie met de relatief hoge kosten voor het realiseren van verbeteringen in de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan patiënten. Ook ziet de ziekenhuisgroep de kosten voor externe inhuur fors stijgen als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Om de problemen de baas te worden presenteerde de MC Groep onlangs een transitieplan. Dit plan voorziet onder meer in een kritische evaluatie van de kosten. Ook maakt de ziekenhuisgroep versneld werk van de strategie om functies, zoals diagnostiek, te bundelen en  waar mogelijk uit te besteden. Daarnaast mikt de MC Groep op netwerksamenwerking met de eerste lijn.

De zorgverzekeraars en bank hebben de MC Groep een adempauze gegeven teneinde de benodigde maatregelen uit te voeren.  Als onderdeel van deze ‘stand-still’ kan de MC Groep een aanvullende bevoorschotting van de productie tegemoet zien. Ook is de aflossingsverplichting van 6 miljoen euro door de huisbankier tijdelijk opgeschort.

Verscherpt toezicht

Deze “constructieve opstelling van de bank en de zorgverzekeraars” geven de raad van bestuur het vertrouwen dat de MC Groep kan blijven voortbestaan. Toch blijft de financiële positie van de ziekenhuisgroep precair. Zoals de MC groep zelf aangeeft is een belangrijk issue de honorering van overschrijdingen van de productieplafonds in de jaren 2014 tot en met 2017. Vanwege de financiële perikelen wordt de MC groep scherp gevolgd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die de ziekehuisgroep in december onder verscherpt toezicht plaatste.

Bestuurlijke wisselingen

De ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten werden in 2009 –toen nog opererend onder de naam IJsselmeerziekenhuizen- van een faillissement gered door zorgondernemer Loek Winter. Winter trad in februari 2018 terug als bestuurder, maar hij is nog wel bestuurder van de vennootschap waarin de aandelen van het ziekenhuis zijn ondergebracht. Eind september zette Willem de Boer eenzelfde stap, nadat hij eerder de afgetreden bestuurder Marja Sleeuwenhoek opvolgde. Daarnaast droeg de voorzitter van de raad van commissarissen Joan Leemhuis-Stout op 1 augustus, vanwege het einde van haar termijn de voorzittershamer over aan Marcel Joachimstahl. Mede door deze bestuurlijke wisselingen is de publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening verlaat, aldus de MC groep.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top