ACTUEEL

Huisartsen presenteren visie op digitalisering

LHV, NHG en InEen hebben gezamenlijk een visie op de digitalisering van huisartsenzorg opgesteld. Daarin staan samenwerking en interoperabiliteit centraal. Gegevensuitwisseling met de patiënt en met andere zorgverleners is cruciaal.

Zij presenteerden hun visiedocument op 25 oktober. De huisartsenverenigingen bepleiten in Visie Digitalisering Huisartsenzorg 2019 - 2022 voor meer open systemen die zorg- en bedrijfsprocessen beter ondersteunen en die effectief kunnen communiceren zodat ook multidisciplinaire zorg drempelloos wordt ondersteund. Daarnaast is uitgangspunt dat gegevens belangrijke input zijn voor een transparante zorggedreven informatievoorziening, maar ook voor adequate diagnostiek, monitoring en  beslissingsondersteuning.

Ontwikkelingen

Onderdeel van het document is een globale roadmap, opgedeeld in drie domeinen: patiënt en zelfmanagement, huisartsenzorg en praktijkvoering en multidisciplinaire regionale samenwerking. De verdere uitwerking daarvan volgt voor het eind van het jaar, maar een aantal concrete ontwikkelingen worden alvast aangestipt. De huisartsen starten een vierjarig versnellingsprogramma voor het Ontsluiten van Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland (OPEN). Er wordt ingezet op participatie in MedMij en Zelfzorg Ondersteund (ZO!). Binnen Project XIS worden eisen opgesteld voor bijvoorbeeld huisartsen- en keteninformatiesystemen (HIS en KIS). Daarnaast willen de partijen onderzoeken of innovatie op regionaal en bovenregionaal niveau onder verantwoordelijkheid kan vallen van een eerstelijns Chief Medical Information Officer (CMIO).

OPEN

LHV, NHG en InEen benadrukken dat er well ruimte moet zijn voor structurele financiering van digitalisering, zowel voor onderhoud als innovatie. Er komt in de periode 2019 tot 2022 meer geld beschikbaar, zo is afgesproken in het bestuurlijk huisartsenakkoord. Zo gaat volgend jaar vijftien miljoen euro naar OPEN, en in de drie jaren daarop in totaal nog eens twintig miljoen. Voor algemene ondersteuning van digitalisering in de huisartsenzorg is jaarlijks 12,5 miljoen beschikbaar.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top