ACTUEEL

Crisis bij Careyn Utrecht net voor einde aanwijzing IGJ

In de aanloop naar het einde van de aanwijzing van de IGJ op 8 november, worden bij Careyn nog steeds misstanden gesignaleerd. Uit interne stukken zou blijken dat in verzorgingshuis Tuindorp-Oost in Utrecht veilige zorg en goede toediening van medicatie niet op orde zijn en het verzuim van personeel veel hoger dan gemiddeld. Careyn zegt dat die stukken verouderd zijn.

Bij Careyn in Utrecht zijn bewoners in stress over een opgelegde verhuizing en het personeel is overbelast, schrijft journalist Cees Grimbergen op 27 oktober in het AD/Utrechts Nieuwsblad. Volgens de stukken van Careyn ligt het verzuim onder personeel in Tuindorp-Oost tussen de twintig en 25 procent. Het landelijk gemiddelde is vier à vijf. Als reden wordt mentale en fysieke overbelasting genoemd. Careyn zegt zich niet te herkennen in het beeld. De stukken die het AD in handen heeft zijn volgens de raad van bestuur verouderd. De zorginstelling houdt een maandelijkse monitoring en dat laat een positief beeld zien. Dat beeld wordt volgens Careyn bevestigd door een externe audit.

Verbeteren

In mei bleek uit de financiële cijfers dat de instelling weer in de lift zit, maar Careyn heeft roerige jaren achter de rug. In november 2016 kreeg de instelling een aanwijzing van de inspectie. De – destijds nog – IGZ constateerde problemen op het gebied van inzet en deskundigheid van medewerkers, kwaliteit en veiligheid van de zorg en bestuur. De organisatie kreeg een jaar de tijd om dat te verbeteren. Dat is niet gelukt en in november 2017 werd de aanwijzing voor een jaar verlengd. Maar op 1 april van dit jaar moesten de tekortkomingen in de patiëntendossiers zijn weggenomen. Dat is gelukt en de IGJ heeft toen een deel van de aanwijzing beëindigd. Het resterende deel kan na 7 november worden beëindigd.

Verhuizen

Of dat gaat lukken is volgens Grimbergen nog de vraag. Er zijn inmiddels drie kwaliteitsverpleegkundigen aangesteld om het personeel te coachen. Er wordt intensief gewerkt aan protocollen en functioneringsgesprekken. Maar het beeld dat Grimbergen optekent in Tuindorp-Oost is dat van een puber die zich voorbereidt op een proefwerk: ‘te laat beginnen, stampen en hopen op een voldoende’. Het zijn woorden van de groep Tegen De Onverschilligheid, bestaande uit jongeren die in de leeggekomen appartementen van Tuindorp-Oost woonden. Inmiddels zijn zij verhuisd om plaats te maken voor de sloop van de hoogbouw, waarin asbest zit. Ook 39 hoogbejaarde bewoners moeten verhuizen. Daarvan gaan 32 naar de laagbouw en de rest wordt gedwongen naar ergens anders te verhuizen. Bewoners en familieleden verzetten zich sinds eind juni tevergeefs tegen die dwang, ook omdat eind 2020 opnieuw een verhuizing naar de nieuwbouw gepland staat.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top