Finance

Eén op de vijf mantelzorgers zit krap bij kas

Bijna 20 procent van de mantelzorgers heeft het als gevolg van de zorgtaken financieel krap tot zeer krap. Vooral reiskosten zijn vaak een onzichtbare kostenpost waar veel mantelzorgers mee te maken hebben. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van zes belangenorganisaties.

Het merendeel van de mantelzorgers (78 procent) maakt kosten om voor een ander te zorgen. Bij bijna één op de drie mantelzorgers (29 procent) lopen de kosten op tot meer dan 100 euro per maand. Negentien procent moet andere dingen laten om de kosten voor mantelzorg te dekken, ze procent komt hierdoor zelfs geld tekort.

Werk opzeggen

Aangezien 89 procent van de respondenten twee jaar of langer zorgt voor een ander, telt een klein maandelijks bedrag op tot flinke bedragen. Ook indirect doordat mantelzorg invloed heeft op de loopbaan van mantelzorgers. Voor een derde van de mantelzorgers heeft mantelzorg impact op hun werkzame leven. Mantelzorgers die zorgen voor een kind of partner stoppen het vaakst met werken. Voor beide groepen geldt dat 11 procent is gestopt met werken vanwege de mantelzorgtaak. Ook zijn mantelzorgers die zorgen voor een kind of ouder vaker structureel minder gaan werken. Voor beide groepen geldt dat respectievelijk 14 procent en 11 procent  structureel minder is gaan werken.

Reiskosten

De belangenvereniging voor mantelzorgers Mezzo, die één van de initiatiefnemers van het onderzoek is, wil dat er meer aandacht komt voor het feit dat mantelzorg een prijs heeft. Eén van de meest gestelde vragen aan de Mezzo Mantelzorglijn gaat over een mogelijke reiskostenvergoeding. Die bestaat momenteel niet. Bij een langdurige en intensieve zorgtaak kunnen deze reiskosten flink oplopen, zeker bij de zorg voor meer personen. 37 Procent maakt reiskosten om bij de zorgvrager te komen, 49 procent maakt kosten voor het vervoeren van de zorgvrager.

Tegemoetkoming

Volgens Mezzo is het belangrijk om dit soort onzichtbare kosten serieus te nemen. De overheid doet er goed aan om mensen in deze kosten tegemoet te komen, vindt Mezzo. “Als mensen omwille van de hoge reiskosten genoodzaakt zijn om niet - of minder - te gaan zorgen, schiet de participatiesamenleving echt zijn doel voorbij”, zegt directeur Liesbeth Hoogendijk.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top