ACTUEEL

GroenLinks en SGP willen af van aanbestedingsplicht lokale zorg

Gemeenten moeten de vrijheid krijgen om af te zien van aanbestedingstrajecten voor de lokaal of regionaal georganiseerde zorg. Dat staat in een initiatiefwet die GroenLinks en de SGP deze week hebben ingediend.

Met de initiatiefwet zou kunnen worden voorkomen dat jeugdzorginstanties die zeer specifieke zorg aanbieden moeten sluiten, of dat de zorg voor bijvoorbeeld chronisch zieken steeds weer bij een andere aanbieder wordt ondergebracht, aldus de partijen.

Indieners Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP) zijn van mening dat de Aanbestedingswet de zorg weinig goeds heeft gebracht. Lokaal opererende partijen hebben het nakijken wanneer ze moeten wedijveren met grote spelers die deelname aan dit soort procedures tot kunst verheffen, stellen de Kamerleden. Steeds weer nieuwe aanbestedingen zouden zorgaanbieders bovendien huiverig maken om te investeren in personeel.

"De rekening ligt enerzijds bij het personeel dat geen perspectief heeft en anderzijds bij de patiënt die niet meer weet waar hij of zij aan toe is", zegt Ellemeet. "We worden door deze wetgeving gedwongen na te denken over de mogelijke sluiting van een jeugdzorginstelling in Noord-Holland omdat de organisatie die de boel overneemt vindt dat de jongeren ook wel een provincie verder kunnen worden opgevangen. Het kan niet de bedoeling van regelgeving zijn dat we extra onzekerheden inbouwen voor kwetsbare groepen. Maar het is wel gebeurd. Deze initiatiefwet pakt dat aan."

Transferium

Met het Noord-Hollandse voorbeeld doelt het GroenLinks-Kamerlid op de situatie rond de gesloten jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard. Bij de openbare aanbesteding in Noord-Holland is het contract gegund aan een andere zorgaanbieder. Daardoor vreest de instelling dat zo'n honderd kwetsbare jongeren buiten de eigen regio moeten worden geplaatst. Deze week is bekend geworden dat Transferium een rechtszaak hierover tegen achttien gemeenten in Noord-Holland heeft verloren.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jeanne Kok

8 december 2018

Het is te hopen dat de "Initiatiefwet: aanbesteding moet uit zorg" van GroenLinks en SGP tot stand komt. Als wethouder van Rotterdam pleitte huidige CDA minister de Jonge al voor deze wetswijziging die SGP en GroenLinks nu voorstellen. Vanuit cliëntenperspectief is aanbesteden ook meer dan van de zotte. Als cliënten moeten we maar accepteren dat we door de aanbesteding ineens via een andere organisatie zorg krijgen. Er bestaat gewoon echt niet zoiets als een warme overdacht als je als cliënt met nieuwe aanbieder eerst weer een nieuwe vertrouwensrelatie moet opbouwen! Dit zij de ultieme consequenties van een ons opgedrongen en doorgeschoten aanbestedingswetgeving die helemaal niets te maken heeft met een goede cliëntenzorg. Wanneer leert onze Overheid nu eens echt ook hier vanuit perspectief van de "Omgekeerde toets" te handelen. Het is te hopen dat ook euro commissaris Timmermans tot inzicht komt en dat de landelijke politiek zich niet laat ringeloren door die Europese aanbestedingsregels.

Jeanne

cliënt, ervaringskundige in GGz zorgland en lid een gemeentelijke Adviesraad Sociaal Domein


Jan Telgen

10 december 2018

Het voorstel van GL/SGP lijkt voorbij te gaan aan de feiten.
1. Uit onderzoek blijkt dat van de 4560 contracten die nu in de Wmo/Jeugdzorg door alle gemeenten in Nederland per 1-1-2018 zijn gesloten slechts 7-9% onder de Aanbestedingswet valt. Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D38261&did=2018D38261 Zie eerste helft van pag. 6 en tabel 3.5 (pag. 28) en tabel 4.4 op pag. 38.
2. Van deze 7of 9% (Jeugd of Wmo) die de gemeenten dan wel aanbesteden, bestaat de aanbestedingsprocedure uit een aankondiging (wie wil er mee doen) en verder geen enkel voorschrift. Gemeenten mogen dus zelf kiezen om daarna bijvoorbeeld te gaan onderhandelen of wat dan ook als het maar eerlijk en objectief gebeurt: geen enkel procedure voorschrift vanuit de Aanbestedingswet.

Bovenstaande zijn de feitelijke wettelijke verplichtingen. Dat gemeenten toch terugvallen op aanbestedingsprocedures die verplicht zijn voor andere zaken is hun eigen keuze.

Jan Telgen
emeritus hoogleraar Public Procurement

Top