Finance

Onderzoeker ziet geen wanbestuur bij DeSeizoenen

Bij de antroposofische zorgaanbieder DeSeizoenen zijn geen zorggelden weggelekt. Wel zijn er fouten gemaakt bij het opzetten van een vastgoedconstructie, maar die zijn niet van dien aard dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur of wanbeleid.

Dat concludeert onderzoeker José Blanco Fernández, die in opdracht van de Ondernemingskamer onderzoek heeft gedaan naar de zakelijke wandel van DeSeizoenen-eigenaren Loek Winter, Willem de Boer en twee compagnons.

De Ondernemingskamer, onderdeel van het Gerechtshof in Amsterdam, plaatste eerder vraagtekens bij de vastgoedconstructie. Het zorgvastgoed van de destijds noodlijdende zorgaanbieder -toen nog opererend onder de naam Zonnehuizen- werd na de overname in 2012 door de nieuwe eigenaren in een aparte bv geplaatst. De zorginstelling huurt zijn huisvesting van deze bv die eigendom is van Winter c.s. Daarmee zou volgens de cliëntenraad het verbod op winstuitkering in de zorg omzeild worden.

Lening

Blanco Fernández stelt de cliëntenraad in het gelijk voor wat betreft de wijze waarop het zorgvastgoed door een zustervennootschap van DeSeizoenen BV is verworven. De overname van het vastgoed is mede mogelijk gemaakt door een achtergestelde lening van 3,25 miljoen euro van de DeSeizoenen aan de nieuwe vastgoed-bv. Volgens de cliëntenraad is het onverteerbaar dat een zorginstelling geld leent om zijn eigen overname te  bekostigen. Winter en de zijnen stellen daar tegenover dat DeSeizoenen een mooie  rente voor de lening ontvangt.

Zelf financieren

Volgens de onderzoeker voldoet de constructie niet aan alle eisen van behoorlijk ondernemingsbestuur. “De aandeelhouders hadden zelf voor financiering moeten zorgen, in plaats van vermogen van de vennootschap waarin zij (indirect) participeren aan te wenden”, aldus de onderzoeker. Ook stelt hij dat de communicatie van Winter c.s. soms niet geheel eenduidig was.  

Zorg borgen

Toch is er volgens Blanco Fernández over het geheel genomen geen sprake van onbehoorlijk bestuur, wanbeleid of misleiding. Algemeen directeur Merlijn Trouw van DeSeizoenen hoopt dan ook dat met deze conclusies alle aandacht weer gericht kan worden op de zorg en begeleiding van cliënten. “Directie en raad van commissarissen onderschrijven de conclusies van het onafhankelijke onderzoek”, reageert Trouw. “DeSeizoenen wil dit nu achter zich laten en zich weer volledig kunnen richten op het borgen en ontwikkelen van de antroposofische zorg voor cliënten. Wij hopen dat wij daar met alle betrokkenen gezamenlijk aan verder kunnen werken.”

Voor de cliëntenraad lijkt de kous nog  niet af. De cliëntenraad blijft bij zijn oordeel dat het voordeel dat de vastgoed-bv voor de eigenaren oplevert “onrechtmatig” is. De cliëntenraad wil dan ook een einde aan “deze dubbele petten constructie”.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top