ACTUEEL

VWS steekt 20 miljoen euro in redding gehandicaptenzorg Zeeland

De noodlijdende zorgorganisatie Arduin krijgt 20 miljoen euro van het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om zijn reddingsplan uit te voeren. De Zeeuwse organisatie voor gehandicaptenzorg gaat dit gebruiken om onder meer de huisvesting te reorganiseren en te investeren in het personeel, zo is in een verklaring van de stichting te lezen.

Naast de bijdrage van het ministerie, heeft Arduin ook de steun van CZ Zorgkantoor, ING en de Nederlandse Zorgautoriteit om door te gaan. Voorwaarden voor de financiële steun zijn vastgelegd in een continuïteitsplan.

Een grote inspanning vraagt met name de huisvesting van de cliënten van Arduin. Bij Arduin wonen 467 cliënten in ruim 150 woningen, verspreid in wijken over de provincie Zeeland. Dat maakt de levering van zorg complex en duur. Arduin wil de cliënten onderbrengen op een aantal nieuwe, grotere locaties. Daardoor zou er meer geld naar de zorg kunnen gaan. Met het plan zijnook  de banen van 917 Arduin-medewerkers gered.

's Heeren Loo

Het continuiteitsplan is opgesteld en doorgerekend in samenwerking met deskundigen van de landelijk werkende zorginstelling 's Heeren Loo. "'s Heeren Loo heeft in de afgelopen periode direct zorgprofessionals en staffunctionarissen ingezet  om - na ingrijpen van de Inspectie - de problemen bij Arduin's behandelcentrum in Aagtekerke op te lossen", zegt Gerton Heyne, interim bestuurder van Arduin. "Er is in de regio Zeeland geen alternatief voorhanden voor hetgeen 's Heeren Loo kan bieden. Ze denken nu mee over belangrijke vraagstukken zoals structurele verbetering van de zorg, de huisvesting van cliënten en het personeelsbeleid."

Overname

Eind 2018 leek het besluit al genomen te zijn dat Arduin in de toekomst ook onderdeel zou worden van 's Heeren Loo. In het bericht van Arduin staat echter dat de komende maanden nog wordt onderzocht hoe de huidige intensieve samenwerking verder vorm moet krijgen. "Een eventuele overname van Arduin door 's Heeren Loo wordt pas bekrachtigd nadat met beider cliënten- en ondernemingsraad het medezeggenschapstraject is doorlopen", benadrukt Arduin. "Ook moeten de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt hun toestemming hebben gegeven."

In december 2018 schoot minister De Jonge (VWS) Arduin al te hulp met anderhalf miljoen euro om het jaar uit te kunnen zingen. De schijnwerper werd vorig jaar op de problemen bij Arduin gezet toen de Inspectie Gezondheidszog en Jeugd moest ingrijpen op de locatie Aagtekerke. De zorg op die locatie was aan het eind van het jaar weer in orde, maar Arduin moest onderkennen dat de problemen breder waren. Gerton Heyne werd als interim-bestruur aangetrokken om orde op zaken te stellen en lijkt daarmee voortvarend aan de slag te zijn gegaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top