Finance

Uitgaven volksgezondheid stijgen bijna miljard per jaar

De overheidsuitgaven voor volksgezondheid zijn tussen 2010 en 2017 met 12 procent, omgerekend 6 miljard euro gestegen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

De stijging van 6 miljard euro aan volksgezondheid komt door een toename van de uitgaven aan extra- en intramurale medische zorg. Op medische producten werd juist bespaard.

De berekening maakt onderdeel uit van een vergelijking van de voornaamste uitgavenposten van het rijk. Hieruit komt naar voren dat er in de periode van 2010 tot 2017 vooral meer geld naar volksgezondheid, veiligheid en sociale bescherming, en minder naar huisvesting, economische aangelegenheden en algemeen bestuur. De totale overheidsuitgaven bleven jarenlang op vrijwel hetzelfde niveau. In 2017 waren ze slechts 2,4 procent hoger dan in 2010.

Diverse beleidsterreinen binnen de overheidsuitgaven kenden een sterke ontwikkeling vanaf 2010. Zo namen de uitgaven aan volksgezondheid tussen 2010 en 2017 toe met 12 procent en die aan openbare orde en veiligheid met 10 procent. De uitgaven aan huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen zijn daarentegen met 40 procent sterk gedaald.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jos Becker Hoff

19 februari 2019

ten opzichte van de ontwikkeling van het BNP slechts afgerond 0,2% gemiddeld meer over de periode 2010-2017. Gezien veroudering, technologie, vraagverdieping en verbreding, lijkt het mij nog wel mee te vallen. Noemen van een bedrag van 6 miljard zet een hoop mensen op bepaald (negatief) been.

Top