Finance

Minister De Jonge wil af van aanbesteden in Wmo

Minister De Jonge wil af van aanbesteden in Wmo

Minister Hugo de Jonge van VWS wil af van de Europese verplichting tot aanbesteden in de Wmo. Dat zei hij zondag 3 maart in Buitenhof. Eerder trok De Jonge ook in het AD al van leer tegen 'doorgeschoten marktwerking'. Verkiezingsretoriek, vindt coalitiegenoot VVD.

Minister De Jonge vindt de marktwerking te ver doorgeschoten in de thuiszorg. Dat vond hij al als wethouder zorg in Rotterdam, zei De Jonge in Buitenhof. “Ik heb als wethouder intensief te maken gehad met aanbestedingen in de thuiszorg. Dat ik daarvan af wil is dus niet van gisteren . Ik wil daarover op korte termijn in overleg met Europa. De zorg is geen markt, laat staan een Europese markt. We moeten echt af van de Europese verplichting tot gemeentelijke aanbestedingen.”

Minder markt

Ook in de wijkverpleging wil De Jonge meer samenwerking en minder markt. Door de nadruk op concurrentie gaat er volgens hem te veel tijd verloren aan reizen en is het zorgaanbod in wijken te versnipperd. “De doorgeschoten marktwerking heeft in de thuiszorg gezorgd voor een enorme verspilling aan menskracht. Daar moeten we van terug komen. Ik zie op mijn wijkbezoeken allemaal autootjes van verschillende zorgaanbieders bij seniorenflats staan. En die wijkverpleegkundigen gaan allemaal naar andere wijken toe. Ik hoor van huisartsen, vooral in grote steden, dat ze niet weten wie ze moeten bellen als ze op vrijdagmiddag opeens een cliënt hebben die in het weekend bezoek moet krijgen. Ook voor transferverpleegkundigen in ziekenhuizen is vaak niet duidelijk wie het aanspreekpunt is.”

Drempels

In de wijkverpleging gaat De Jonge drempels opwerpen voor nieuwe toetreders. Het wordt moeilijker om een thuiszorgorganisatie te starten. Ook komt er een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders, staat in een wetsvoorstel dat al aan de Tweede Kamer is gestuurd. Daarnaast kunnen nieuwe aanbieders eerder een bezoek verwachten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Donker oerwoud

Verder wil De Jonge de ongecontracteerde zorg  terugdringen. Dat cliënten hierdoor minder keuzevrijheid zullen hebben, is onafwendbaar, stelt De Jonge. Hij vergelijkt het grote aantal kleine zorgaanbieders met een ‘donker oerwoud van bedrijfjes met vreemde namen’. Keuzevrijheid is volgens De Jonge in de wijkverpleging ‘verworden tot een vrij declaratierecht voor zorgaanbieders’. Ze dienen een factuur in bij zorgverzekeraars en die zijn wettelijk verplicht de rekening te betalen. ‘Dat mogen ze weliswaar tegen een lager tarief doen, maar dat compenseren ze door meer uren zorg te leveren.’ In het wetsvoorstel wil De Jonge dat verzekeraars dat lagere tarief nog verder mogen verlagen.

Eén verpleegkundige per wijk

De Jonge wil toe naar één team van wijkverpleegkundigen per wijk. Dat team moet korte lijnen hebben met de huisartsen in die wijk en het wijkteam van gemeenten. Verder komt De Jonge binnenkort met een nieuwe manier van bekostigen in de wijkverpleging. Daarin zal veel minder dan nu het aantal geleverde uren zorg centraal staan. “We betalen in de huidige bekostiging te veel voor productie. We hebben het aantal geleverde uren zorg te belangrijk gemaakt. Er ontbreekt een prikkel tot samenwerking.”

Verkiezingsretoriek

Coalitiegenoot VVD vindt De Jonge’s nieuwe koers  te veel verkiezingsretoriek en een terugkeer naar de jaren negentig. De Jonge vindt dat verwijt niet terecht. “De tijd dat we dachten dat marktwerking alle problemen in de publieke sector zou oplossen is echt wel voorbij. In het CDA-verkiezingsprogramma voor de vorige verkiezingen stond al “minder markt, meer samenwerken”.”

(Door: Bart Kiers)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

4 maart 2019

Minder marketing en meer samenwerking klinkt vooral naar minder democratie en meer uitsluiting.

Voor wie zit de minister in het kabinet? De burger of de bestuurder?

Mark de Roos

4 maart 2019

Hulde voor de oproep tot minder marktwerking. Keuzevrijheid klinkt nobel maar dit heeft zijn prijs. In de huidige tijd is dit niet meer reëel.

Edo Paardekooper Overman

5 maart 2019

".., meer samenwerken”. Dat stond al in de Wmo2007 ! Vooral zorgverzekeraars onttrokken en onttrekken zich daar veelvuldig aan! ... Markt?! Vraag-gericht?! Welke invloed hebben hun premiebetalers eigenlijk?! ...

Cora Postema

5 maart 2019

Er is in de zorg sowieso geen sprake van markt. De burger zou de klant zijn, maar die is klant van de zorgverzekeraar en niet /nauwelijks van de zorgverlener. Keuzevrijheid? Ja je kiest een zorgverzekeraar, maar voor de rest hangt het af wat de zorgverzekeraar voor jou bedacht heeft.
Kortom... het kostenbewustzijn van de klant is er nauwelijks en wordt ook nauwelijks beloond. Goed gedrag wat bijdraagt aan gezondheid en goedkopere keuzes wat zorg betreft... dat zou wat moeten opleveren voor de burger. Als echte klant zou hij zich daar naar gedragen, maar zo is de markt niet in de zorg. Dus hoezo marktwerking?

A te Lintelo

12 maart 2019

Zo jammer dat zorggeld besteed wordt aan marketing e.d. Ik kan niet wachten totdat De Jonge's nieuwe koers werkelijkheid wordt.

Top