Finance

Inspecties willen sjoemelende aanbieder harder aanpakken

De IGJ en NZa pleiten voor een nieuwe wettelijke norm voor integere bedrijfsvoering in de zorg. De inspecties reageren hiermee op het groeiend aantal signalen van belangenverstrengeling en het ‘oneigenlijk besteden’ van zorggeld.

Tegen uitwassen als het niet-correct declareren van zorg en een intransparante bedrijfsvoering kunnen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  nu al optreden. Maar naar eigen zeggen krijgen de inspecties steeds meer meldingen en signalen binnen waarbij het huidige handhavingsinstrumentarium tekort schiet. Het gaat hierbij om normen uit de Governancecode Zorg ten aanzien van bijvoorbeeld belangenverstrengeling en integere bedrijfsvoering. Ook kan het gaan om de algemene verplichtingen ten aanzien van goed bestuur zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Verankering

Door niet integer gedrag van bestuurders dan wel niet integere bedrijfsvoering –zo stellen de inspecties-, komen de publieke waarden kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onder druk te staan. Daarom vinden de IGJ en de NZa dat integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in het publiekrecht verankerd moeten worden. De inspecties denken daarbij aan verruiming van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkggz) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Open norm

Wel vinden de inspecties dat de nieuwe wettelijke norm een open karakter zou moeten hebben. Dit stelt beide toezichthouders in staat om te sturen op gewenst gedrag en gewenste uitkomsten, zonder te zeer voor te schrijven hoe deze bereikt moeten worden. Daarmee krijgen zorgbestuurders en interne toezichthouders de ruimte om de nieuwe norm zo toe te passen dat deze past bij de specifieke zorgaanbieder.

Verscherpt toezicht

De oproep van de inspecties volgt op een hard oordeel van dat de IGJ eerder op dinsdag 5 maart velde over zorgaanbieder Alliade. Vanwege een 'niet integere en beheerste' bedrijfsvoering heeft de IGJ Alliade per 16 januari onder verscherpt toezicht gesteld. Ook heeft de IGJ aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie wegens vermeende valsheid in geschrifte.

Lees ook het interview met Leendert Klaassen, voorzitter RvT Alliade: 'Alliade was geen dekmantel voor commercie' 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

5 maart 2019

Misschien is het beter als de aandacht uitgaat naar de grote organisaties in plaats van de kleinere. 1% onjuiste uitgaven bij verzekeraars of ministerie kan je aardig wat thuiszorg van betalen. Maar goed, politiek en de eigen macht beteugelen, niet echt een voor de hand liggende combinatie.

Albert Leutscher

6 maart 2019

Dank jullie wel Alliade. Nog meer controle, nog meer verantwoording en ongetwijfeld nog meer administratieve rompslomp inclusief kosten.

Veronica van Nederveen

6 maart 2019

Bevordering van integer gedrag en integere bedrijfsvoering dient het belang van de patiënt, de eindgebruiker van de zorg.
Daarover maatschappelijke verantwoording afleggen is een kwestie van professionaliteit.
Aan de slag!
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Top