ACTUEEL

Alliade onder verscherpt toezicht: aangifte valsheid in geschrifte

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Zorggroep Alliade per 16 januari 2019 onder verscherpt toezicht gesteld. De bedrijfsvoering was 'niet integer en beheerst'. Ook heeft de IGJ aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie wegens vermeende valsheid in geschrifte.

Het verscherpt toezicht geldt voor de duur van zes maanden. De IGJ concludeert dat er sprake was van 'een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering'. Verder is er dividend uitgekeerd waar dat niet was afgesproken. De Inspectie beschouwt dit als valselijk opgemaakte facturen. De Inspectie heeft hiervan aangifte gedaan.

Weglekken zorggeld

De Inspectie publiceerde in 2016 al de resultaten van een eerste onderzoek naar goed bestuur bij Zorggroep Alliade. De IGJ had dat onderzoek samen gedaan met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aanhoudende media-aandacht en Kamervragen over mogelijke belangenverstrengeling en het weglekken van zorggeld waren voor de Inspectie aanleiding om in december 2016 te starten met een tweede onderzoek. Ook dit onderzoek is uitgevoerd met de NZa en richtte zich op de periode 2008-2016. De Inspectie heeft op basis van onderzoek ter plaatse, bureauonderzoek en diepgaand boekenonderzoek uiteindelijk een drietal omvangrijke transacties tussen Zorgroep Alliade en de Freya-groep onderzocht. Daarbij heeft de Inspectie gekeken of het belang van de kwaliteit en continuïteit van zorg voor cliënten steeds voorop heeft gestaan.

De Inspectie heeft tijdens het onderzoek niet de overtuiging gekregen dat Zorggroep Alliade steeds vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft gehandeld. Over de drie onderzochte transacties concludeert de IGJ dat er onvoldoende interne en externe waarborgen waren binnen de organisatie om materiële beïnvloeding te voorkomen. De raad van toezicht stond te veel op afstand, stelde zich onvoldoende kritisch op en werd in bepaalde gevallen niet, te laat of onvolledig geïnformeerd. De Inspectie heeft twee facturen gevonden die valselijk zijn opgemaakt. De Inspectie heeft hiervoor aangifte gedaan bij het OM.

Onder verscherpt toezicht

Zorggroep Alliade is voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Het vertrouwen van de Inspectie in de raad van de bestuur en de raad van toezicht is ernstig geschaad. Alliade dient binnen twee maanden een plan van aanpak op te stellen. Binnen vier maanden moeten er verbetermaatregelen zijn uitgevoerd om een integere en beheerste bedrijfsvoering te waarborgen.

Bestuursvoorzitter Erik Kuik is inmiddels op verzoek van de raad van toezicht teruggetreden. De raad laat in een reactie weten het rapport van de inspectie en het besluit tot verscherpt toezicht te accepteren. Voorzitter van de raad van toezicht Leendert Klaassen heeft ook kritiek op de conclusie van de inspectie. "De overnames van Zorgkompas en Support en Co zijn volledig betaald uit vrij vermogen en niet met geld dat voor de zorg bestemd was. De investeringen zijn bovendien ruimschoots terugverdiend en weer geïnvesteerd in zorg", aldus Klaassen.

Lees ook het interview met Leendert Klaassen, voorzitter RvT Alliade: 'Alliade was geen dekmantel voor commercie' 

(Door: Bart Kiers)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top