ACTUEEL

Siza-initiatief Nova Me loopt stuk op innovatiedrempel

Siza-initiatief Nova Me loopt stuk op innovatiedrempel

Siza heeft een streep gezet door de ambulante revalidatie-methode waarmee de zorgaanbieder de kloof tussen care, cure en Wmo hoopte te dichten. Ondanks veelbelovende eerste uitkomsten is Nova Me in december failliet gegaan. Volgens bestuursvoorzitter Rob Hoogma van Siza laat de gang van zaken rond Nova Me zien hoe innovatie over de schotten heen kan stuk lopen op structurele hindernissen.

Met de innovatieve methode wilde Siza in de eerste plaats chronische pijn en vermoeidheid aanpakken onder mensen met een  beperking, met als doel vergroting van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Siza nam de methode, inclusief achterliggende IT-model, in februari 2018 over van de failliete revalidatie-instelling Ciran, en bracht deze onder bij stichting Nova Me.

Lacune

Volgens Siza had de methodiek in potentie de lacune tussen care, cure en Wmo kunnen opvullen. Zover is het niet gekomen. “Helaas is het Nova Me niet gelukt om de bedrijfsvoering rendabel te krijgen”, aldus Siza in een verklaring. “De patiëntenstroom kwam te langzaam op gang en het kostte te veel tijd om verzekeraars, met name VGZ, mee te nemen in de maatschappelijke opbrengst van dit zorgconcept.” Zorgverzekeraar VGZ keurde 80 procent van de aanvragen van Nova Me af. “Wij hadden onze vraagtekens bij het overgrote deel van de aanvragen”, aldus woordvoerder Sonja van der Graaf in de Gelderlander. Volgens Van der Graaf mikte Nova Me op intensieve zorg, waar minder complexe zorg gepast was. Hoogma is minder complexe zorg precies wat Nova Me beoogde; hij is het dan ook oneens met de typering van VGZ.  

Kansrijk

Door het uitblijven van structurele financiering "dreigden we er te veel geld in te moeten pompen”, aldus Hoogma. “Dan kom je tot de conclusie dat een faillissement onvermijdelijk is.” Een beslissing die Hoogma naar eigen zeggen heeft moeten nemen in weerwil van de enthousiaste reacties van de driehonderd patiënten en hun verwijzers die geholpen zijn. Ook liepen er volgens Hoogma tot op het laatst kansrijke gesprekken met andere aanbieders om de formule breder toe te passen.

Schotten

Structurele belemmeringen hebben Nova Me uiteindelijk de das om gedaan, aldus Hoogma. Suggesties over mismanagement en onderschatting, zoals de Gelderlander in recente berichtgeving opwerpt, wijst Hoogma categorisch af. “Dit is wat er gebeurt wanneer je daadwerkelijk over de schotten heen probeert te innoveren. Iedereen roept: echte vernieuwing moet je over de schotten heen zoeken, maar om te beginnen is er al geen duidelijke betalingstitel voor initiatieven als Nova Me. De Wlz kent weliswaar een klein experimenteerbudget, maar Nova Me ging juist over de Wlz, Zvw en Wmo heen. Waar we tegenaan gelopen zijn is dat er geen subsidie is die de bestaande financiële schotten kan slechten.”

Stiptheidsactie

Wanneer een initiële financieringsbron ontbreekt worden volgens Hoogma ook andere financiers kopschuw. “Zorgverzekeraars verlenen geen contract, maar een machtiging, dat betekent dat je een half jaar zelf moet voorfinancieren. Dan zeggen de banken: de financiering is te onzeker, dus we kunnen geen geld lenen. Als iedereen volgens de regels werkt, krijg je onbedoeld te maken met een soort stiptheidsactie. Dat zit in het systeem ingebakken. Maar patiënten kunnen niet eindeloos blijven wachten, die zoeken elders verlichting van hun klachten. En als er niet genoeg patiënten zijn kun je ook geen 35 tot 40 mensen in dienst houden.”

Het mislukte initiatief heeft Siza volgens Hoogma in totaal 2 miljoen euro aan gederfde leningen gekost. De totale schulden bedragen volgens de Gelderlander een slordige 3,4 miljoen euro. De patiënten van Nova Me zijn ondergebracht bij andere zorgorganisaties. De meeste medewerkers hebben inmiddels elders werk gevonden, aldus Siza.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Rene Menting

25 maart 2019

Dit is zo zonde....we hebben de mond vol over innoveren in de zorg en het over de schutting willen kijken. Maar acteren.....

I.M. Duckers

26 maart 2019

Hier speelden volgens mij meerdere zaken, die elkaar mogelijk versterkt hebben. Enerzijds de belemmeringen om zorg te kunnen leveren over de verschillende sectoren heen, maar anderzijds ook de nasleep van de Ciran-kwestie waardoor zorgverzekeraars met veel scepsis naar ZBC's in de revalidatiezorg kijken en daarnaast de maatregelen die zorgverzekeraars hebben ingevoerd om de niet-gecontracteerde zorg in o.a. de revalidatiezorg aan banden te leggen. De laatste twee ontwikkelingen kunnen misschien nog wel de grootste impact hebben gehad. Jammer hoor!

Jan van der Beek

26 maart 2019

Dat patiënten gebaat zijn met innovatie over de schotten is een breed gedragen standpunt. Niet ongebruikelijk is het helaas ook om derden - verzekeraars, leveranciers of de overheid - als schuldige aan te wijzen. Acceptatie van mislukkingen in plaats van zwarte pieten is een voorwaarde voor een goed innovatief klimaat. Vraag onafhankelijke deskundigen het SIZA initiatief te evalueren. Met geleerde lessen komen we pas echt verder. Verheugend om elders in deze Skipr te lezen dat de nieuwe CZ voorzitter een track record in innovatie heeft.

Top