ACTUEEL

Siza springt in gat tussen care en cure

Siza springt in gat tussen care en cure

Zorgaanbieder Siza is eigenaar geworden van de ambulante revalidatie-methode van de failliete revalidatie-instelling Ciran. Siza denkt hiermee de lacune tussen care, cure en Wmo op te kunnen vullen. Het doel is betere, completere zorg en ondersteuning, in eerste instantie voor mensen met een beperking, maar op termijn ook voor onder anderen ouderen.

"We zijn altijd op zoek naar oplossingen die de zorg voor mensen met een beperking kunnen versterken", motiveert Siza-bestuursvoorzitter Rob Hoogma de overname. "Ik raakte een paar jaar geleden geïnteresseerd in de aanpak van Ciran vanwege de goede resultaten in de vorm van een hoge patiënttevredenheid en enthousiasme bij verwijzers."
“Die goede cliëntresultaten hebben niet alleen betrekking op de beperking, maar gaan ook over  zaken als kwaliteit van leven, sociale integratie en zingeving", zegt medisch directeur Geraline Leusink. "Daar maakt Siza zich ook sterk voor. Wij willen bij cliënten in de langdurige zorg verder kijken dan alleen de aandoening. Ciran heeft die holistische visie vertaald in een behandelplan waarbij die verschillende domeinen op vaste momenten aandacht krijgen. Dat maakt dat die behandeling bij chronische patiënten zo succesvol is."
"De methodiek is ook in een IT-systeem gevat", vult Hoogma aan. "Door allerlei gegevens van mensen te verzamelen kan het behandelplan op grond van een periodieke analyse per individu worden bijgesteld."

Braakliggend terrein

Daarnaast sluit de Ciran-methode –voorheen ook wel aangeduid als 'elementaire therapie"- volgens Hoogma en Leusink nauw aan bij actuele ontwikkelingen in de zorg. Daarbij valt te denken aan de groeiende nadruk op zelfredzaamheid, het aanbieden van zorg en ondersteuning in de eigen omgeving en de ontwikkeling van ketenzorg. "Steeds meer mensen moeten thuis blijven wonen en ambulante geneeskunst wordt steeds belangrijker”, schetst Leusink deze context. "Toch zijn er grote groepen die tussen cure, care en Wmo zitten. Patiënten vallen nu eenmaal niet netjes in één van die categorieën. Dit concept kan van nut zijn voor een grote groep cliënten in dit grijze gebied." 
"Denk ook aan zelfstandig wonende ouderen die te maken krijgen met lichamelijke of cognitieve functies die zwakker worden. Daar is een enorm braakliggend terrein."

De kansen die Siza ziet ten spijt, in de media is Ciran in de aanloop naar het faillissement eind januari geportretteerd als een sektarische club die er op los sjoemelde met even kostbare als zweverige, onbewezen interventies. “Wat er bij Ciran is gebeurd, is een verhaal op zich, waar we ons verder buiten willen houden”, reageert Hoogma. "Dat verhaal gaat uiteindelijk meer over governance dan over de professionaliteit van de methodiek of inhoudelijke gedrevenheid van de medewerkers. We kopen met de methodiek intellectueel eigendom, niet de bedrijfstop. En vanzelfsprekend gaan we het niet de Ciran-methode noemen."

Beladen historie

Zelfs zonder beladen historie neemt Siza met de overname een flinke uitdaging aan. Curatieve arbo-gerelateerde revalidatiezorg, zoals Ciran die aanbood, is een natuurlijk andere tak van sport dan gehandicaptenzorg. Toch ziet Hoogma duidelijke aanknopingspunten. "De methode is ontwikkeld voor mensen met onbegrepen lichamelijke klachten of chronisch pijnsyndroom. Chronische pijn en vermoeidheid zit ook veel van onze cliënten ernstig in de weg. Als zij met deze methode kunnen leren omgaan met hun klachten, zodat ze beter in het leven staan, kan dat een wereld van verschil betekenen."
"Je kunt niet een methodiek met bijbehorend IT-systeem kopen en daar zomaar een andere patiëntengroep op plotten", onderkent Leusink. "Onze professionals moeten er eerst kennis van krijgen en ervaring mee op doen." Daarnaast gaat Siza de vertaling naar de gehandicaptenzorg de komende tijd nauwgezet volgen en uiteindelijk wetenschappelijk evalueren.  

Risico nemen

De bottom line is wat Leusink betreft echter dat "innoveren risico nemen is": "Of je nu in innovatie of in een overname investeert, het gaat er om dat onze cliënten betere zorg krijgen. Daarbij moet je de kosten tegen de baten afzetten. Misschien blijkt de investering op termijn helemaal niet zo groot te zijn, omdat het zo succesvol is. Wij denken dat deze aanpak uiteindelijk meehelpt aan een daling van de zorgkosten, omdat het bijdraagt aan ambulantisering.”

Siza heeft op 15 februari een overeenkomst met de curator gesloten over de overname van de methode voor ambulante revalidatie. Door de overeenkomst behouden circa vijftig ex-werknemers van Ciran hun baan. Ze komen in dienst van een nieuwe stichting Siza Nova Me.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top