Tech

VWS steekt 90 miljoen in technologie voor zorg thuis

Het ministerie van VWS stelt negentig miljoen euro beschikbaar voor de stimuleringsregeling e-health thuis (SET). Zorgaanbieders en inkopers kunnen samen plannen indienen om in aanmerking te komen voor compensatie bij de inzet van technologie voor zorg thuis.

Dat meldt VGN op 26 maart. De stimuleringsregeling SET is onderdeel van het VWS-programma Langer Thuis. De komende drie jaar is jaarlijks dertig miljoen euro beschikbaar om op grotere schaal en structureel e-health in te zetten in de reguliere zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een chronische ziekte of een beperking die thuis wonen. Daarmee kunnen ongeveer 280 initiatieven in de Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz-zorg thuis worden bekostigd.

Zorgtechnologie

Bij zorgtechnologie om langer thuis wonen te ondersteunen kan het bijvoorbeeld gaan om  valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring, maar ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat.

Later dit jaar volgt er nog een regeling in het programma Langer Thuis. De stimuleringsregeling InZicht is gericht op het versnellen van de digitale gegevensuitwisseling tussen zorgprofessional en cliënt in de langdurige zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top