ACTUEEL

Tandartsen verminderen regeldruk

Op uitnodiging van de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen, zijn tandartsen, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden in de mondzorg bij elkaar gekomen in Utrecht. Met de eerste schrap- en verbetersessie zijn zij begonnen aan het verminderen van bureaucratie.

Er werd gekeken naar een eerder opgestelde lijst met negen twijfelachtige regels. Samen met zorgverzekeraars, de NZa, de Patiëntenfederatie Nederland en de IGJ gekeken of ze afgeschaft of verbeterd konden worden. Het ging bijvoorbeeld om het proces van aanvragen van machtigingen.

Verbetervoorstellen

Tijdens de sessie kwamen ook het patiëntendossier, de jaarlijkse risico-inventarisatie en –evaluatie en de verplichte publicatie van een prijslijst voor materiaal en techniek kwamen aan bod. Doel was om te komen met verbetervoorstellen waardoor de administratieve lastendruk in de mondzorg omlaag kan, en er meer tijd vrijkomt voor de patiënt.

Bij alle negen regels zijn ideeën geformuleerd over hoe ze minder tijd kunnen vergen en hoe het doel dat de regel dient op een andere manier gehaald kan worden. Medio april gaan de deelnemers de definitieve actielijst opstellen, waarna een begin gemaakt kan worden met schrappen en verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top