ACTUEEL

Krant rectificeert wilde Slotervaart-column Marcel Levi

Een columnist rectificeren is een ongebruikelijke gang van zaken in krantenland. Toch is dit wat Het Parool het afgelopen weekeinde deed door een column van Marcel Levi ‘ruiterlijk’ te rectificeren. In de column neemt Levi de voormalig eigenaren van MC Slotervaart op de korrel, maar –zo stelt Het Parool- “voor de beschuldigingen bestaat geen feitelijke basis”, sterker nog: Levi maakt zich schuldig aan een “verkeerde weergave van feiten”.

Hoewel inmiddels al jaren werkzaam in Engeland geeft voormalig AMC-topman nog graag zijn ongezouten mening over de Nederlandse zorg. Dat deed hij wederom op 23 maart. Onder de kop 'De gotspe van de ‘zorgondernemers’' beschuldigde hij de voormalige eigenaren van MC Slotervaart van een ‘struikroversmentaliteit’ en ‘onbeschaamde brutaliteit’. Volgens Levi hadden Loek Winter en de zijnen het ziekenhuis welbewust kapot laten gaan met als doel er zelf financieel  beter van te worden.  

Verkeerde weergave

In de rectificatie neemt Het Parool nadrukkelijk afstand van zijn columnist, die zich volgens de hoofdredactie heeft  bezondigd aan een “verkeerde weergaven van feiten”.
“Anders dan de column vermeldt, blijkt uit financiële gegevens dat de eigenaren voor miljoenen aan leningen hebben verstrekt aan de twee ziekenhuizen en dat de koopprijs voor het Slotervaartziekenhuis door de eigenaren zelf gefinancierd werd”, stelt de hoofdredactie. “De steun vanuit het Ministerie van VWS bedroeg geen 30 miljoen maar 18 miljoen en is niet “verdampt”, maar gebruikt om de schuldenpositie af te bouwen en de reorganisatie te financieren.”

“Verder hebben de eigenaren zich, in samenwerking met het bestuur van de ziekenhuizen, juist ingezet om een faillissement te voorkomen en continuering van de zorg voor de patiënten te waarborgen”, vervolgt de hoofdredactie. “Nadat een redding van de ziekenhuizen niet meer mogelijk bleek, hebben de curatoren van de ziekenhuizen de regie overgenomen. Het zijn dus niet de eigenaren die toen het personeel hebben ontslagen of bepaald hebben wat er met de ziekenhuizen moest gebeuren, zoals Marcel Levi ten onrechte suggereert.”

Persoonlijke mening

Of de kous af is met de rectificatie moet blijken. Via Twitter heeft ook oud-minister Ronald Plasterk zich in de discussie gemengd. “Jaren columnist geweest, maar dit fenomeen ken ik niet”, luidt zijn tweet over de kwestie. “Naast een nieuwe column staat een niet ondertekend stuk waarin in de passieve vorm de column van de week ervoor ‘wordt gecorrigeerd’. Door wie? Wat vindt de columnist ervan? Neemt die terug? Legt hij uit?”
De vraag is of een hoofdredactie een column kan rectificeren. Publicatie van een column valt weliswaar onder de hoofdredactionele verantwooordelijkheid, maar tezelfdertijd betreft het de persoonlijke mening van de betreffende columnist. Wat columnist Levi vindt is vooralsnog niet duidelijk. De  gewraakte column is online niet meer terug te vinden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

20 april 2019

"De vraag is of een hoofdredactie een column kan rectificeren."
FC: Als het gaat om grove feitelijke onjuistheden, zeker wel naar mijn mening. Goede journalistiek staat of valt met het correct en volledig weergeven van de feiten, cijfers en omstandigheden. Als daarin grove fouten worden gemaakt ontstaat nepnieuws, en dat zouden we niet moeten willen. Een columnist heeft ook die verantwoordelijkheid.

Top