ACTUEEL

'Druk op pgb-houders en mantelzorgers groeit door'

Belangenvereniging van pgb-houders Per Saldo en Mantelzorg NL vragen opnieuw aandacht voor de lage tarieven en administratieve rompslomp. Een kwart van de pgb-houders komt niet uit, zo blijkt uit onderzoek. Ook zijn de belangenverenigingen bezorgd over de invoering op 1 mei van een mantelzorgvergoeding, die volgens de belangenvertegenwoordigers alleen maar zal leiden tot grotere financiële druk en onzekerheid voor mantelzorgers.

Volgens Mantelzorg NL en Per Saldo wordt het door de lagere tarieven voor budgethouders steeds moeilijker om mensen te vinden die hen zorg en ondersteuning willen geven. Een kwart van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) vindt dit bedrag onvoldoende om de benodigde zorg in te kopen, zo komtnaar voren uit van de twee belangenorganisaties, waarraan bijna 1900 mensen meededen.Ook de alternatieve inzet van mantelzorgers wordt steeds verder ontmoedigd, ondanks ogenschijnlijk sympathiek maatregelen als een mantelzorgvergoeding. Deze vergoeding van maximaal 141 euro per maand wordt per 1 mei 2019 ingevoerd. Het idee erachter is dat de budgethouder zo makkelijker hulp vanuit het informele netwerk kan inroepen, omdat er geen zorgovereenkomst hoeft te worden gesloten waarbij het minimumloon geldt.

Symbolisch

Een ‘symbolisch lage vergoeding’, vinden Mantelzorg NL en Per Saldo, waarvan nog onduidelijk is wat deze betekent voor budgethouders en mantelzorgers. De beide belangenverenigingen zijn bang dat het wettelijk minimumloon helemaal uit de pgb-praktijk verdwijnt. Ook vrezen ze dat gemeenten welbewust gaan aansturen op betaalde mantelzorg als alternatief voor volwaardige pgb-zorg, temeer daar gemeenten ruimte krijgen om minder dan 141 euro als mantelzorgvergoeding te betalen.

Rompslomp

Uit onderzoek onder zowel pgb houders als mantelzorgers blijkt daarnaast dat administratieve rompslomp als grootste pijnpunt wordt ervaren in de huidige pgb-regeling. De minister heeft al een aantal goede stappen gezet, maar zowel Per Saldo als MantelzorgNL dringen aan op verdere vereenvoudiging, met name voor wat  betreft de jaarlijkse herindicatie van chronische zorgvragers. “Van een kind met een meervoudige beperking valt niet te verwachten dat deze een jaar later is genezen”, aldus Per Saldo en Mantelzorg  NL. “De zorg moet echter wel elk jaar opnieuw worden aangevraagd middels stapels, nutteloze administratieve rompslomp.”

“Ook de hoogte van de tarieven is een terugkerend punt van zorg”, zegt directeur Aline Molenaar van Per Saldo. “Juist waar het pgb maatwerk mogelijk maakt, zijn de tarieven in de Wmo en de Jeugdwet zo laag dat inzet van kwalitatief goede hulp onmogelijk is. Dit komt niet ten goede aan de zelfredzaamheid van de budgethouder.”

De Tweede Kamer spreekt op 4 april over het pgb.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top