ACTUEEL

Wouter Bos leidt commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Sinds 1 april is Wouter Bos de nieuwe voorzitter van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (TZTO). Bos is de opvolger van Leon van Halder, die zijn werkzaamheden eerder dit jaar om gezondheidsredenen heeft moeten neerleggen en op 27 maart is overleden.

Minister Hugo de Jonge heeft Wouter Bos met terugwerkende kracht benoemd, zo meldt het ministerie van VWS op 17 april.

Wouter Bos is bestuursvoorzitter van Invest-NL, de staatsdeelneming die investeringen gaat stimuleren op maatschappelijke terreinen waar Nederland nu nog kansen laat liggen. Eerder was hij onder meer staatssecretaris en minister van Financiën en voorzitter van de raad van bestuur van het VU Medisch Centrum.

De commissie TZTO is in november 2018 ingesteld om te beschrijven hoe de zorg thuis voor ouderen er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen gevolgen hebben. Vervolgens zal commissie zich uitspreken over wat dit betekent voor de organisatie en de betaalbaarheid van de zorg thuis in 2030. Aan het eind van dit jaar zal de commissie hierover een advies uitbrengen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

PJM van Loon

18 april 2019

Het lijkt een onlogische keus. Wouter Bos heeft louter om economisch financiële/ principes en uitgangspunten de enorm negatieve gevolgen van de megafusie in Amsterdam als "kwaliteitsverbetering" weten te verkopen. Ook in dit segment, waarvoor nu gevraagd, zullen de uitdijende kosten met grote messen worden ingeperkt.
Hopelijk komt het gigantisch opgelopen gebrek aan preventie, met name op het gebied van de orthopedie: hoe restaureren we de hygiëne kennis, ooit in het hele volk aanwezig, om de jeugd weer goede houdingen en gezond en duurzaam werkend lichaam te geven, ook op zijn netvlies terecht.
Daar zit het kernprobleem. De jeugd grossiert al in chroniciteit voor het aan het arbeidszame leven begint. De meest eenvoudige uitleg is door de voorthollende "top" wetenschap vergeten of over het hoofd gezien.

Top