Tech

VIPP voor eerstelijnszorg van start

Na de ziekenhuizen, klinieken en ggz is er nu ook een VIPP-regeling voor de eerstelijnszorg, met name de huisartsen. Dat heet OPEN. Deelname aan MedMij is daarin verplicht.

Dat meldt MedMij op 27 mei. OPEN loopt van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2022. Initiatiefnemers zijn VWS, NHG, LHV en InEen. Het doel van de regeling is om informatie-uitwisseling tussen patiënten en huisartsen te stimuleren. Er zijn nu standaarden afgesproken voor huisartsgegevens, labuitwisseling, allergie-intolerantie, zelfmetingen, PDF/A en eAfspraak.

Tegemoetkoming

Alle aan OPEN deelnemende huisartsen moeten bij MedMij aansluiten. Het is overigens niet verplicht om deel te nemen aan het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional voor de eerstelijnszorg. Huisartsen kunnen daar zelf voor kiezen. Wel is het digitaal beschikbaar stellen van het medisch dossier aan patiënten wettelijk verplicht vanaf 1 juli 2020. Door aan OPEN deel te nemen, krijgen huisartsenpraktijken daar een financiële tegemoetkoming voor.

Ook leveranciers van HIS-sen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen als ze meedoen aan MedMij via de OPEN-regeling en voldoen aan de ict-eisen voor functionaliteiten. Daarnaast is er financiering voor regio’s, met de zorg aan minimaal honderdduizend patiënten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top