ACTUEEL

Patiënt Zaans MC dood door resistente bacterie

In het Zaans Medisch Centrum is een patiënt overleden na een urineweginfectie met een multiresistente bacterie. Het ZMC heeft de nabestaanden van de overleden patiënt op de hoogte gebracht en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ingelicht.

Sinds 2018 is in het ZMC bij 38 patiënten een resistente NDM-darmbacterie aangetroffen. Het ziekenhuis laat weten ingrijpende maatregelen te hebben genomen om verdere verspreiding tegen te gaan.

De betreffende bacterie is een zogeheten Citrobacter en behoort tot de Enterobacteriaceae. Dit zijn (darm)bacteriën die aangetroffen worden in de bodem en in het oppervlaktewater. Deze bacteriën kunnen aanwezig zijn in de ontlasting van gezonde mensen, die daar niet ziek van hoeven te worden. Bij kwetsbare patiënten in het ziekenhuis kan de bacterie in uitzonderingsgevallen infecties van de urinewegen, luchtwegen en bloedvergiftiging veroorzaken. De Citrobacter in het ZMC draagt het enzym New Delhi-Metallo-beta-lactamase (NDM), dat de bacterie resistent maakt tegen veel van de gangbare antibiotica. De toename van antibioticaresistentie is wereldwijd een probleem.

Het ZMC heeft een landelijk expertgroep ingesteld op het gebied van infectiepreventie die bestaat uit professoren, medisch specialisten  en andere experts op het gebied van microbiologie  en infectiepreventie en -bestrijding. De expertgroep bevestigt dat – gezien het uiterst kleine risico –patiënten en bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken over eventueel besmettingsgevaar. Patiënten kunnen gewoon opgenomen en bezocht worden volgens de normale bezoekregeling.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top